/DATA PODPISANIA UMOWY O DOFINANSOWANIE
06/08/2020 r.

/CAŁKOWITY KOSZT REALIZACJI PROJEKTU
89 053 810,57 PLN​

/WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA Z UNII EUROPEJSKIEJ
46 448 010,93 PLN

 

Opis Kontraktu

 

NAZWA KONTRAKTU:

Zaprojektowanie i wykonanie zadania pod nazwą:

„Budowa II jezdni obwodnicy Kobylanki, Morzyczyna, Zieleniewa w ciągu S10”​.

 

 

 

 • Umowa z Wykonawcą Robót: 3/O.WR.2410.214.2015/I-4/2017 z dnia 12.09.2017
 • Numer Projektu POIS.04.01.00-00-0015/19
 • Wartość Kontraktu: 57 224 454,82 zł brutto
 • Termin realizacji: planowany termin zakończenia robót to 31 miesięcy od daty rozpoczęcia czyli października 2020 r. Do czasu realizacji robót nie wlicza się okresów zimowych tj. od 15 grudnia do 15 marca. Do czasu objętego projektowaniem wlicza się okresy zimowe tj. od 15 grudnia do 15 marca

 

Zamawiający:

Skarb Państwa – Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

ul. Wronia 53, 00-874 Warszawa

Oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Szczecinie

al. Bohaterów Warszawy 33, 70-340 Szczecin

 

Konsorcjum Wykonawców:

 • Lider konsorcjum: STRABAG INFRASTRUKTURA POŁUDNIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wysoka, ul. Lipowa 5A, 52-200 Wrocław

 • Partner konsorcjum: STRABAG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków

 

Opis Ogólny Przedmiotu Zamówienia

 

 

Odcinek drogi będący przedmiotem zamówienia zlokalizowany jest na terenie województwa zachodniopomorskiego, w powiecie stargardzkim na terenach gminy Kobylanka, Stargard, a w niewielkim fragmencie również na obszarze miasta Szczecin.

Zamówienie obejmuje zaprojektowanie, uzyskanie wymaganych prawem decyzji oraz zezwoleń na budowę, wybudowanie jezdni północnej obwodnicy Kobylanki, Morzyczyna i Zieleniewa wraz z drogą wspomagającą odc. Niedźwiedź – Zdunowo o długości około 3,2 km, uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie drogi oraz oddanie do użytkowania jezdni północnej od km 2+640 do km 9+024 drogi krajowej nr 10. Inwestycja stanowi drugi etap budowy obwodnicy miejscowości Kobylanka, Morzyczyn i Zieleniewo. Inwestycja nie spowoduje konieczności wyburzeń budynków mieszkalnych i gospodarczych.

Realizacja drugiej jezdni obwodnicy jest inwestycją o znaczeniu europejskim. Została ona zaliczona do bardzo ważnych zadań rządowych. Konieczność jej budowy wynika z potrzeby stworzenia tranzytowego układu dróg na terytorium kraju. Realizacja drugiej jezdni obwodnicy zwiększy bezpieczeństwo ruchu oraz ujednolici parametry techniczne odcinka względem pozostałych odcinków drogi krajowej nr 10.

 

Spodziewane Efekty

 

Korzyści bezpośrednie wynikające z poprawy parametrów technicznych drogi ekspresowej:

 • Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez eliminację ruchu dwukierunkowego i zastąpienie go ruchem jednokierunkowym na dwóch odrębnych jezdniach
 • skrócenie czasu podróży
 • oszczędności paliwa
 • zapewnienie komfortu jazdy
 • poprawa przepustowości odcinka
 • zwiększenie poziomu swobody ruchu
 • zmniejszenie ryzyka oraz ciężkości wypadków
 • ograniczenie emisji spalin i hałasu w stosunku do obecnie eksploatowanych dróg

Zastosowanie nowoczesnych materiałów i technologii, w tym wysokiej jakości nawierzchni, systemów odwodnienia, systemów bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz efektywnych urządzeń ochrony środowiska (zabezpieczeń akustycznych, urządzeń do podczyszczania wód opadowych, nasadzeń zieleni itd.) przyczyni się do zmniejszenia uciążliwości drogi ekspresowej dla środowiska oraz polepszy warunki bezpieczeństwa ruchu samochodowego.

 

Cel Inwestycji

 

 • Stworzenie bezpiecznego odcinka drogi ekspresowej zapewniającego wysoki komfort dalekobieżnego ruchu drogowego o dużych prędkościach podróży
 • Wybudowanie odcinka drogi ekspresowej o parametrach zgodnych z obowiązującymi warunkami technicznymi

ZAMAWIAJĄCY

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Oddział w Szczecinie

www.gddkia.gov.pl

INŻYNIER KONTRAKTU

AECOM Polska Sp. z o.o.

www.aecom.com/pl/

WYKONAWCA

STRABAG INFRASTRUKTURA POŁUDNIE Sp. z o.o.

www.strabag.pl