/DATA PODPISANIA UMOWY O DOFINANSOWANIE
06/08/2020 r.

/CAŁKOWITY KOSZT REALIZACJI PROJEKTU
89 053 810,57 PLN​

/WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA Z UNII EUROPEJSKIEJ
46 448 010,93 PLN

 

Aktualności

 • Umowa z Wykonawcą Robót: 3/O.WR.2410.214.2015/I-4/2017 z dnia 12.09.2017
 • Numer Projektu POIS.04.01.00-00-0015/19
 • Wartość Kontraktu: 57 224 454,82 zł brutto
 • Termin realizacji: 31 miesięcy od daty rozpoczęcia. Do czasu realizacji robót nie wlicza się okresów zimowych tj. od 15 grudnia do 15 marca. Do czasu objętego projektowaniem wlicza się okresy zimowe tj. od 15 grudnia do 15 marca.

 

 • 18.01.2008 r. - podpisanie umowy z Konsulatantem, firmą AECOM Polska Sp. z o.o., ul. Puławska 2, 02-566 Warszawa - numer 2006/PL/16/C/PA/003-I-1

 

 • 02.10.2017 r. - zawarcie ugody z Konsulatantem, firmą AECOM Polska Sp. z o.o., ul. Puławska 2, 02-566 Warszawa - do umowy numer 2006/PL/16/C/PA/003-I-1

 

 • 22.06.2018 r. - złożenie przez Wykonawcę w imieniu Zamawiającego dwóch wniosków o wydanie decyzji ZRID dla zadań: Budowa drogi wspomagającej Niedźwiedź - Zdunowo w ramach zadania: „Budowa II jezdni obwodnicy Kobylanki i Morzyczyna i Zieleniewa wraz z drogą wspomagającą odc. Niedźwiedź - Zdunowo w ciągu S10", oraz „Budowa II jezdni obwodnicy Kobylanki, Morzyczyna i Zieleniewa wraz z drogą wspomagającą odc. Niedźwiedź -Zdunowo w ciągu S10", co stanowi spełnienie warunku osiągnięcia Kamienia Milowego nr 1

 

 • 07.12.2018 r. - wydanie przez Wojewodę Zachodniopomorskiego decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej w zakresie budowy drogi wspomagającej Niedźwiedź - Zdunowo

 

 • 21.12.2018 r. - wydanie przez Wojewodę Zachodniopomorskiego decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej w zakresie trasy głównej S10 (północna jezdnia obwodnicy Kobylanki, Morzyczyna i Zieleniewa)

 

 • 16.07.2020 r. - wprowadzenie nowej Czasowej Organizacji Ruchu na odcinku drogi S10 pomiędzy węzłami Stargard Zachód i Motaniec polegającą na przełożeniu ruchu dwukierunkowego z jezdni południowej na nowowybudowaną jezdnię północną

 

 • 28.08.2020 r. - oddanie do użytku publicznego drogi wspomagającej Niedźwiedź - Zdunowo. Droga wspomagająca Niedźwiedź - Zdunowo jest częścią realizowanego kontraktu pod nazwą: „Budowa II jezdni obwodnicy Kobylanki, Morzyczyna i Zieleniewa wraz z drogą wspomagającą odc. Niedźwiedź -Zdunowo w ciągu S10". 

ZAMAWIAJĄCY

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Oddział w Szczecinie

www.gddkia.gov.pl

INŻYNIER KONTRAKTU

AECOM Polska Sp. z o.o.

www.aecom.com/pl/

WYKONAWCA

STRABAG INFRASTRUKTURA POŁUDNIE Sp. z o.o.

www.strabag.pl