Podwykonawcy

Zestawienie Podmiotów Udostępniających Zasoby w trakcie realizacji Kontraktu zgodne z Ofertą Wykonawcy:

  • IVIA S.A., ul. Kolista 25, 40-486 Katowice

ZAMAWIAJĄCY

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Oddział w Szczecinie

www.gddkia.gov.pl

INŻYNIER KONTRAKTU

AECOM Polska Sp. z o.o.

www.aecom.com/pl/

WYKONAWCA

STRABAG INFRASTRUKTURA POŁUDNIE Sp. z o.o.

www.strabag.pl