Podwykonawcy

Na stronach GDDKiA uruchomiony został „Serwis dla podwykonawców”. Zebrane tam zostały najważniejsze informacje, które posłużą jako poradnik dla podmiotów współpracujących z generalnymi Wykonawcami: https://www.gddkia.gov.pl/pl/3973/Serwis-dla-podwykonawcow/

 

Zestawienie Podmiotów Udostępniających Zasoby w trakcie realizacji Kontraktu:

 

Zgłoszeni Podwykonawcy

  • IVIA S.A., ul. Kolista 25, 40-486 Katowice

  • DUORS Sp. z o.o., ul. Podwale Grodzkie 5, 80-895 Gdańsk – na podstawie umowy podwykonawczej nr 01/SIP/DUORS/Obwodnica Kobylanki/12/2017 z dnia 15.03.2018 r.

  • TPA Sp. z o.o., ul. Parzniewska 8, 05-800 Pruszków – na podstawie umowy podwykonawczej nr 01/2018/SIP z dnia 20.06.2018 r.

 

Dalsi Podwykonawcy

  • Gispro Sp. z o.o., ul. Teofila Firlika 19, 71-637 Szczecin – na podstawie umowy podwykonawczej nr P2017.31/1 z dnia 20.11.2017 r.

  • Barg-Artgeo Sp. z o.o., ul. Zygmunta Chmielewskiego 13, 70-028 Szczecin – na podstawie umowy podwykonawczej nr 2017.31/8 z dnia 21.02.2018 r.

ZAMAWIAJĄCY

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Oddział w Szczecinie

www.gddkia.gov.pl

INŻYNIER KONTRAKTU

AECOM Polska Sp. z o.o.

www.aecom.com/pl/

WYKONAWCA

STRABAG INFRASTRUKTURA POŁUDNIE Sp. z o.o.

www.strabag.pl