Branża drogowa 2018-08

Prace w sierpniu 2018

 • Rada Budowy nr 10 w dniu 09.08.2018 r.;
 • Rada Techniczna w dniu 08.08.2018 r.;
 • Postępowanie w sprawie wydania decyzji o wydanie Zezwoleń na Realizację Inwestycji Drogowej w zakresie obwodnicy Kobylanki, Morzyczyna i Zieleniewa oraz drogi wspomagającej Niedźwiedź - Zdunowo;
 • Postępowania w sprawie udzielenia zgody na odstępstwo od warunków technicznobudowlanych;
 • Prace nad Projektem Wykonawczym – branża drogowa;
 • Prace nad Projektem Wykonawczym – branża mostowa;
 • Prace nad Projektem Wykonawczym – roboty branżowe;
 • Opracowanie przedmiarów robót i SSTWiORB;
 • Opracowanie projektu Docelowej Organizacji Ruchu;
 • Prace nad projektem Czasowej Organizacji Ruchu;
 • Uzyskanie zatwierdzenia materiałów do zgłoszenia robót budowlanych w zakresie wymiany warstw ścieralnych drogi S10.

ZAMAWIAJĄCY

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Oddział w Szczecinie

www.gddkia.gov.pl

INŻYNIER KONTRAKTU

AECOM Polska Sp. z o.o.

www.aecom.com/pl/

WYKONAWCA

STRABAG INFRASTRUKTURA POŁUDNIE Sp. z o.o.

www.strabag.pl