Branża drogowa 2019-01

Prace w styczniu 2019

  • Rada Budowy w dniu 11.01.2019 r.;
  • Rada Techniczna w dniu 24.01.2019 r.;
  • Przekazano do zatwierdzenia Projekt Stałej Organizacji Ruchu;
  • Trwają prace nad wprowadzaniem uwag weryfikatorów do Projektów Wykonawczych;
  • Trwają prace nad wprowadzaniem uwag weryfikatorów do STWiORB;
  • Przekazano Program nr 5 dla etapu projektowania i robót zatwierdzony przez Inżyniera w dniu 21.01.2019 r.
  • Przekazano Plan Działań Utrzymaniowych zgodnie z uwagami Kierownika Projektu;
  • Przekazano do zatwierdzenia Koncepcję Systemu Zarządzaniu Ruchem uwzględniającą uwagi Weryfikatorów;
  • Trwa wycinka drzew prowadzona przez Lasy Państwowe w zakresie drogi wspomagającej Niedźwiedź – Zdunowo.

ZAMAWIAJĄCY

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Oddział w Szczecinie

www.gddkia.gov.pl

INŻYNIER KONTRAKTU

AECOM Polska Sp. z o.o.

www.aecom.com/pl/

WYKONAWCA

STRABAG INFRASTRUKTURA POŁUDNIE Sp. z o.o.

www.strabag.pl