Branża drogowa 2019-02

Prace w lutym 2019

 • Rada Budowy i Rada Techniczna w dniu 06.02.2019 r.;
 • Spotkanie w siedzibie Gminy Kobylanka w sprawie wodociągu w miejscowości Niedźwiedź;
 • Ponowne przekazanie do zatwierdzenia Projektów Wykonawczych zawierających opracowania dla trasy głównej S10 oraz dla drogi wspomagającej Niedźwiedź – Zdunowo uzupełnionych o uwagi weryfikatorów;
 • Trwa weryfikacja projektów Stałej Organizacji Ruchu i Tymczasowej Organizacji Ruchu;
 • Zakończenie wycinki drzew prowadzonej przez Lasy Państwowe w zakresie drogi wspomagającej Niedźwiedź – Zdunowo;
 • Nadzór przyrodniczy – dokonanie wizji lokalnej w celu kontroli aktualnego stanu przyrodniczego na obszarze przedmiotowej inwestycji;
 • Rozpoczęcie prac związanych z pełnieniem nadzoru saperskiego – dokonanie rozpoznania saperskiego na terenach na których będą prowadzone roboty ziemne;
 • Wyznaczenie granic pasa drogowego na głównej trasie S10;
 • Wykonanie inwentaryzacji stanu dróg oraz budynków, co do których występuje ryzyko, że ich stan może ulec pogorszeniu w wyniku prowadzenia robót budowlanych;
 • Wystosowanie obwieszczenia Wykonawcy informującego mieszkańców okolicznych miejscowości o rozpoczęciu robót budowlanych;
 • Zmiana adresu biura budowy Wykonawcy: ul. Usługowa 6, 73-110 Stargard;
 • Trwa organizacja placu składowego przez Wykonawcę.

ZAMAWIAJĄCY

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Oddział w Szczecinie

www.gddkia.gov.pl

INŻYNIER KONTRAKTU

AECOM Polska Sp. z o.o.

www.aecom.com/pl/

WYKONAWCA

STRABAG INFRASTRUKTURA POŁUDNIE Sp. z o.o.

www.strabag.pl