Branża drogowa 2019-03

Prace w marcu 2019

 • Rada Budowy nr 17 w dniu 13.03.2019 r. oraz Rada Techniczna w dniu 28.03.2019 r. 
 • Akceptacja Projektu Czasowej Organizacji Ruchu; złożenie przez Wykonawcę zawiadomienia o wprowadzeniu Czasowej Organizacji Ruchu – pierwszy etap; 
 • Trwa akceptacja Projektu Docelowej Organizacji Ruchu; 
 • Zakończenie prac związanych z usuwaniem pozostałości po wycince drzew na terenie budowy drogi wspomagającej Niedźwiedź Zdunowo; 
 • Nadzór przyrodniczy – dokonanie wizji lokalnej w celu kontroli aktualnego stanu przyrodniczego na obszarze przedmiotowej inwestycji; 
 • Nadzór archeologiczny – dokonanie wizji lokalnej terenu na którym prowadzone są roboty ziemne; 
 • Plac składowy w miejscowości Lipnik – instalacja wagi na placu, organizacja zaplecza socjalnego dla pracowników; 
 • Odbiór dostaw kruszywa 0-31,5 z przeznaczeniem na podbudowę zasadniczą; 
 • Wykonanie wycinki drzew na trasie głównej S10; 
 • Odhumusowanie skarp oraz terenu pod jezdnię północną w km 38+000 – 40+000; 
 • Udrożnienie istniejącej sieci melioracyjnej w pasie drogowym trasy głównej; 
 • Rozbiórka istniejącego betonowego ogrodzenia przy terenie Szpitala Zdunowo. 

ZAMAWIAJĄCY

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Oddział w Szczecinie

www.gddkia.gov.pl

INŻYNIER KONTRAKTU

AECOM Polska Sp. z o.o.

www.aecom.com/pl/

WYKONAWCA

STRABAG INFRASTRUKTURA POŁUDNIE Sp. z o.o.

www.strabag.pl