Branża drogowa 2019-04

Prace w kwietniu 2019

 • Rady Techniczne w dniach 04.04.2019 oraz 24.04.2019 r.;
 • Rada Budowy w dniu 18.04.2019 r.;
 • trwa akceptacja Projektu Docelowej Organizacji Ruchu;
 • nadzór przyrodniczy – dokonanie wizji lokalnej w celu kontroli aktualnego stanu przyrodniczego na obszarze przedmiotowej inwestycji;
 • nadzór archeologiczny – dokonanie wizji lokalnej terenu na którym prowadzone są roboty ziemne;
 • odbiór dostaw kruszywa 0-31,5 z przeznaczeniem na podbudowę zasadniczą;
 • odhumusowanie skarp oraz terenu pod jezdnię północną w km 35+600 – 40+300;
 • wykonanie zjazdów z trasy głównej na teren budowy w km 39+450, 38+360, 37+020;
 • odhumusowanie terenu pod drogę wspomagającą w km 0+000 – 3+200;
 • wykonanie rowów odwadniających przy drodze wspomagającej w km 0+000 – 1+075 strona lewa; oraz w km 0+650-1+275 strona prawa;
 • roboty związane z przygotowaniem podłoża, wykonaniem nasypów – w km 39+450 – 40+020.

ZAMAWIAJĄCY

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Oddział w Szczecinie

www.gddkia.gov.pl

INŻYNIER KONTRAKTU

AECOM Polska Sp. z o.o.

www.aecom.com/pl/

WYKONAWCA

STRABAG INFRASTRUKTURA POŁUDNIE Sp. z o.o.

www.strabag.pl