/DATA PODPISANIA UMOWY O DOFINANSOWANIE
06/08/2020 r.

/CAŁKOWITY KOSZT REALIZACJI PROJEKTU
89 053 810,57 PLN​

/WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA Z UNII EUROPEJSKIEJ
46 448 010,93 PLN

 

Branża drogowa 2019-05

Prace w maju 2019

 • Rada Budowy w dniu 09.05.2019 r.;
 • Rada Techniczna w dniu 17.05.2019 r. oraz 28.05.2019 r.;
 • nadzór przyrodniczy – dokonanie wizji lokalnej w celu kontroli aktualnego stanu przyrodniczego na obszarze przedmiotowej inwestycji;
 • nadzór archeologiczny – dokonanie wizji lokalnej terenu na którym prowadzone są roboty ziemne;
 • odhumusowanie terenu pod jezdnię północną – porządkowanie i przewóz humusu 36+000-36+600;
 • przygotowanie podłoża, wykonanie nasypów, profilowanie wykopów 38+000 – 39+900;
 • rozbiórka betonowych elementów umocnienia rowów km 34+000 – 34+500;
 • wymiana gruntów w podłożu km 37+680 – 37+840;
 • wykonanie rowów odwadniających przy drodze wspomagającej km 1+500 – 2+400 strona lewa; km 1+850-2+550 strona prawa;
 • przygotowanie podłoża, wykonanie nasypów, profilowanie wykopów 0+900 – 1+800;
 • porządkowanie humusu 0+600 – 3+200;
 • odbiór dostaw kruszywa 0-31,5 z przeznaczeniem na podbudowę zasadniczą;

ZAMAWIAJĄCY

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Oddział w Szczecinie

www.gddkia.gov.pl

INŻYNIER KONTRAKTU

AECOM Polska Sp. z o.o.

www.aecom.com/pl/

WYKONAWCA

STRABAG INFRASTRUKTURA POŁUDNIE Sp. z o.o.

www.strabag.pl