/DATA PODPISANIA UMOWY O DOFINANSOWANIE
06/08/2020 r.

/CAŁKOWITY KOSZT REALIZACJI PROJEKTU
89 053 810,57 PLN​

/WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA Z UNII EUROPEJSKIEJ
46 448 010,93 PLN

 

Branża drogowa 2019-06

Prace w czerwcu 2019

 • Rada Budowy nr 20 w dniu 06.06.2019 r.;
 • Rady Techniczne w dniach 04.06.2019, 11.06.2019, 18.06.2019, oraz 25.06.2019 r.;
 • nadzór przyrodniczy – dokonanie wizji lokalnej w celu kontroli aktualnego stanu przyrodniczego na obszarze przedmiotowej inwestycji;
 • nadzór archeologiczny – dokonanie wizji lokalnej terenu na którym prowadzone są roboty ziemne;

trasa główna S10:

 • odhumusowanie terenu pod jezdnię północną, porządkowanie i przewóz humusu km 34+000-34+300; 35+025 – 35+075; 36+050 – 36+700;
 • odhumusowanie terenu pod łącznicę nr 4 węzła Motaniec;
 • przygotowanie podłoża, wykonanie nasypów km 34+925 –39+450;
 • profilowanie Korony Robót Ziemnych w km 39+400 – 38+500; 37+600 – 36+700; 35+310 – 35+100;
 • wymiana gruntów w podłożu w km 40+060 – 40+140;
 • wykonanie rowów odwadniających w km 36+000 – 35+200;
 • wprowadzenie kolejnego etapu tymczasowej organizacji ruchu – częściowa rozbiórka barier linowych;

droga wspomagająca Niedźwiedź - Zdunowo:

 • wykonanie rowów odwadniających przy drodze wspomagającej w km 2+600 – 2+650 strona lewa;
 • przygotowanie podłoża, wykonanie wykopów w km 3+100 – 1+500;
 • wykonanie przepustów pod zjazdami w km 0+000 – 3+200;

ZAMAWIAJĄCY

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Oddział w Szczecinie

www.gddkia.gov.pl

INŻYNIER KONTRAKTU

AECOM Polska Sp. z o.o.

www.aecom.com/pl/

WYKONAWCA

STRABAG INFRASTRUKTURA POŁUDNIE Sp. z o.o.

www.strabag.pl