/DATA PODPISANIA UMOWY O DOFINANSOWANIE
06/08/2020 r.

/CAŁKOWITY KOSZT REALIZACJI PROJEKTU
89 053 810,57 PLN​

/WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA Z UNII EUROPEJSKIEJ
46 448 010,93 PLN

 

Branża drogowa 2019-07

Prace w lipcu 2019

 • Rada Budowy nr 21 w dniu 11.07.2019 r.; 
 • Rady Techniczne w dniach 02.07.2019, 18.07.2019, oraz 25.07.2019 r.; 
 • nadzór przyrodniczy – dokonanie wizji lokalnej w celu kontroli aktualnego stanu przyrodniczego na obszarze przedmiotowej inwestycji; 
 • nadzór archeologiczny – dokonanie wizji lokalnej terenu na którym prowadzone są roboty ziemne; 

trasa główna S10:

 • odhumusowanie terenu pod jezdnię północną, porządkowanie i przewóz humusu km 34+300 – 34+900;  
 • odhumusowanie terenu pod łącznicę nr 4; 
 • przygotowanie podłoża, wykonanie nasypów km 34+000 – 34+800, 35+650 – 35+750 – 35+850; 36+050 – 36+900; 38+100 – 38+350; 38+700 – 38+800; 39+050 – 39+200; 40+000 – 40+350; 
 • wykonanie rowów odwadniających km 36+700 – 36+800; 37+650 – 37+850; 38+050 – 38+650; 38+950 – 39+050; 36+800 – 36+700; 34+450 – 34+750; 34+500 – 34+550; 
 • wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu w zakresie: etap 03.1 i 03.2 – wyłączenie części jezdni północnej na węźle Motaniec, demontaż istniejącej bariery stalowej w celu wykonania tymczasowego przejazdu pomiędzy jezdniami południową i północną, ograniczenie do jednego pasa ruchu na jezdni południowej na wysokości budowanej łącznicy; etap 05 – wyłączenie części jezdni północnej na węźle Stargard Zachód, demontaż istniejącej bariery stalowej w celu wykonania tymczasowego przejazdu pomiędzy jezdniami południową i północną;
 • rozbiórka barier drogowych – węzeł Stargard Zachód i Motaniec; 
 • frezowanie nawierzchni w miejscach połączenia drogi istniejącej z drogą budowaną – węzły Motaniec i Stargard Zachód; 
 • stabilizacja górnej warstwy nasypu km 37+260 – 37+700; 34+950 – 35+650; 36+400 – 36+850; 37+450 – 37+850; 36+100 – 36+400; 39+445 – 39+595; 37+850 – 38+300; 39+595 – 39+900; 

droga wspomagająca Niedźwiedź - Zdunowo:

 • przygotowanie podłoża, wykonanie wykopów, profilowanie terenu km 0+000 – 3+200;
 • rozbiórka ogrodzenia przy terenie Szpitala Zdunowo; 
 • stabilizacja górnej warstwy nasypu km 3+208 – 2+358; 1+933 – 1+680; 

ZAMAWIAJĄCY

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Oddział w Szczecinie

www.gddkia.gov.pl

INŻYNIER KONTRAKTU

AECOM Polska Sp. z o.o.

www.aecom.com/pl/

WYKONAWCA

STRABAG INFRASTRUKTURA POŁUDNIE Sp. z o.o.

www.strabag.pl