/DATA PODPISANIA UMOWY O DOFINANSOWANIE
06/08/2020 r.

/CAŁKOWITY KOSZT REALIZACJI PROJEKTU
89 053 810,57 PLN​

/WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA Z UNII EUROPEJSKIEJ
46 448 010,93 PLN

 

Branża drogowa 2019-08

Prace w sierpniu 2019

 • Rada Budowy nr 22 w dniu 08.08.2019 r.;
 • Rady Techniczne w dniach 01.08.2019, 06.08.2019, 13.08.2019, 20.08.2019 oraz 29.08.2019 r.;
 • nadzór przyrodniczy – dokonanie wizji lokalnej w celu kontroli aktualnego stanu przyrodniczego na obszarze przedmiotowej inwestycji;
 • nadzór archeologiczny – dokonanie wizji lokalnej terenu na którym prowadzone są roboty ziemne;
 • wykonano odcinki próbne podbudowy pomocniczej z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym C3/4 na drodze wspomagającej i C5/6 na trasie głównej;

 

 • branża drogowa – trasa główna S10:
  • przygotowanie podłoża, wykonanie nasypów km 38+700 – 39+350 (nasypy przy podporach obiektu WD-4);
  • przygotowanie podłoża, wykonanie nasypów – łącznica Motaniec;
  • wykonanie rowów odwadniających w km 39+000 – 39+300; 34+250 – 34+350;
  • rozbiórka barier drogowych – km 35+700 – 36+230, km 38+400 – 39+350;
  • stabilizacja górnej warstwy nasypu w km 35+650 – 36+100; 36+850 – 37+260; 34+100 – 34+600;
  • wykonanie podbudowy pomocniczej w km 39+450 – 39+900, 37+000 – 38+000;

 

 • branża drogowa – droga wspomagająca Niedźwiedź-Zdunowo:
  • stabilizacja górnej warstwy nasypu w km 1+600 – 0+000;

ZAMAWIAJĄCY

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Oddział w Szczecinie

www.gddkia.gov.pl

INŻYNIER KONTRAKTU

AECOM Polska Sp. z o.o.

www.aecom.com/pl/

WYKONAWCA

STRABAG INFRASTRUKTURA POŁUDNIE Sp. z o.o.

www.strabag.pl