/DATA PODPISANIA UMOWY O DOFINANSOWANIE
06/08/2020 r.

/CAŁKOWITY KOSZT REALIZACJI PROJEKTU
89 053 810,57 PLN​

/WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA Z UNII EUROPEJSKIEJ
46 448 010,93 PLN

 

Branża drogowa 2019-09

Prace we wrześniu 2019

 • Rada Budowy nr 23 w dniu 05.09.2019 r.;
 • Rady Techniczne w dniach 12.09.2019, 24.09.2019 r. (dwie Rady – cykliczna oraz Rada na temat Poleceń Zmian);
 • nadzór przyrodniczy – dokonanie wizji lokalnej w celu kontroli aktualnego stanu przyrodniczego na obszarze przedmiotowej inwestycji;
 • nadzór archeologiczny – dokonanie wizji lokalnej terenu, na którym prowadzone są roboty ziemne;
 • wykonano odcinki próbne: podbudowy zasadniczej z mieszanki kruszywa niezwiązanej 0/31,5; podbudowy z betonu asfaltowego AC 22P oraz warstwy wiążącej AC 16W;

 

 • branża drogowa – trasa główna:
  • przygotowanie podłoża, wykonanie nasypów w km 38+750 – 39+350, 40+300 – 40+370;
  • profilowanie skarp: 34+016 – 34+050, 38+960 – 39+450, 39+500 – 39+820;
  • przygotowanie podłoża, wykonanie nasypów – łącznica Motaniec;
  • wykonanie rowów odwodnieniowych km 34+016 – 34+050, 35+700 – 36+000, 39+250 – 39+450, 39+500 – 39+820;
  • rozbiórka barier drogowych – km 39+300 – 39+400;
  • stabilizacja górnej warstwy nasypu w km 34+600 – 35+200, 38+700 – 38+930;
  • wykonanie podbudowy pomocniczej C5/6: 34+100 – 34+900, 35+000 – 35+200, 35+500 – 35+600, 36+100 -36+860, 39+500 – 40+200;
  • wykonanie podbudowy zasadniczej z mieszanki kruszywa niezwiązanej 0/31,5: 34+600 – 34+900, 35+900 – 36+200, 36+100 – 37+100, 37+900 – 38+300, 39+450 – 40+200;
  • rozbiórka pasa dzielącego w km 35+000 – 36+150, 34+500 – 34+700;
  • ułożenie ścieku trójkątnego: 35+600 – 36+060; 36+850 – 37+435;
  • wykonanie przepustów pod zjazdem awaryjnym w km 39+433;
  • wykonanie przepustów fi800 – Łącznica Motaniec;
  • wykonanie materaca na przepuście w km 37+800;
  • wykonanie podbudowy z betonu asfaltowego AC 22P: 37+580 – 38+675, 39+500 – 39+825;
  • wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego AC 16W: 37+775 – 38+650, 39+550 – 39+820;
  • uszczelnienie rowów geomembraną: 39+180 – 39+280;

ZAMAWIAJĄCY

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Oddział w Szczecinie

www.gddkia.gov.pl

INŻYNIER KONTRAKTU

AECOM Polska Sp. z o.o.

www.aecom.com/pl/

WYKONAWCA

STRABAG INFRASTRUKTURA POŁUDNIE Sp. z o.o.

www.strabag.pl