/DATA PODPISANIA UMOWY O DOFINANSOWANIE
06/08/2020 r.

/CAŁKOWITY KOSZT REALIZACJI PROJEKTU
89 053 810,57 PLN​

/WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA Z UNII EUROPEJSKIEJ
46 448 010,93 PLN

 

Branża drogowa 2019-10

Prace w październiku 2019

 • Rada Budowy nr 24 w dniu 10.10.2019 r.;
 • Rady Techniczne w dniach 02.10.2019 r., 10.10.2019 r., 17.10.2019 r. oraz 24.10.2019 r. (trzy Rady – cykliczna oraz Rada na temat Poleceń Zmian);
 • nadzór przyrodniczy – dokonanie wizji lokalnej w celu kontroli aktualnego stanu przyrodniczego na obszarze przedmiotowej inwestycji;
 •  nadzór archeologiczny – dokonanie wizji lokalnej terenu, na którym prowadzone są roboty ziemne;
 • wykonano odcinek próbny nawierzchni SMA z asfaltem modyfikowanym gumą;

 

 • branża drogowa – trasa główna:
  • przygotowanie podłoża, wykonanie nasypów w km 38+960 – 38+400, 40+100 – 40+200;
  • profilowanie skarp: 39+700 – 39+900; 40+050 – 40+100, 40+200 – 40+250;
  • przygotowanie podłoża, wykonanie nasypów – łącznica Motaniec;
  • wykonanie rowów odwodnieniowych km 34+016 – 34+150, 36+500 – 36+850, 37+250 – 37+300, 40+200 – 40+375;
  • rozbiórka barier drogowych – km 38+960 – 39+370, 40+250 – 40+300;
  • wykonanie podbudowy pomocniczej C5/6: km 34+016 – 34+100, 34+900 – 35+000, 38+700 – 38+930;
  • wykonanie podbudowy pomocniczej C3/4: km 3+140 – 1+100, 0+700 – 0+050
  • wykonanie podbudowy zasadniczej z mieszanki kruszywa niezwiązanej 0/31,5: km 34+300 – 34+500, 34+800 – 36+000, 38+700 – 38+930, 40+230 – 40+400;
  • rozbiórka pasa dzielącego w km 39+900 – 40+250;
  • ułożenie ścieku trójkątnego:
  • wykonanie podbudowy z betonu asfaltowego AC 22P: km 34+360 – 35+170, 35+680 - 37+280;
  • wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego AC 16W: km 36+160 – 37+760;
  • uszczelnienie rowów geomembraną wraz z humusowaniem: km 39+150 – 39+400, 39+750 – 40+375;
  • ułożenie geotkaniny: km 38+960 – 39+270;

 

 • Łącznica Motaniec:
  • wykonanie rowów odwodnieniowych;
  • wykonanie włączenia;
  • profilowanie KRZ;
  • przygotowanie podłoża/wykonanie nasypu;

ZAMAWIAJĄCY

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Oddział w Szczecinie

www.gddkia.gov.pl

INŻYNIER KONTRAKTU

AECOM Polska Sp. z o.o.

www.aecom.com/pl/

WYKONAWCA

STRABAG INFRASTRUKTURA POŁUDNIE Sp. z o.o.

www.strabag.pl