/DATA PODPISANIA UMOWY O DOFINANSOWANIE
06/08/2020 r.

/CAŁKOWITY KOSZT REALIZACJI PROJEKTU
89 053 810,57 PLN​

/WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA Z UNII EUROPEJSKIEJ
46 448 010,93 PLN

 

Branża drogowa 2019-11

Prace w listopadzie 2019

 • Rada Budowy nr 25 w dniu 07.11.2019 r.;
 • Rady Techniczne w dniach 19.11.2019 r. oraz 26.11.2019 r.;
 • nadzór przyrodniczy – dokonanie wizji lokalnej w celu kontroli aktualnego stanu przyrodniczego na obszarze przedmiotowej inwestycji;
 • nadzór archeologiczny – dokonanie wizji lokalnej terenu, na którym prowadzone są roboty ziemne;

 

 • branża drogowa – trasa główna:
  • przygotowanie podłoża, wykonanie nasypów w km 38+960 – 39+300,
  • profilowanie skarp: 34+200 – 34+350; 36+100 – 36+250; 36+400 – 36+600; 37+000 – 37+100;37+950 - 38+400; 38+600 – 38+700;
  • przygotowanie podłoża, wykonanie nasypów – łącznica Motaniec;
  • wykonanie rowów odwodnieniowych w km: 34+016 – 34+300; 36+040 – 36+100; 38+200 – 38+300;
  • rozbiórka barier drogowych w km: 40+300 – 40+400;
  • wykonanie podbudowy pomocniczej C5/6: km 38+960 – 39+200;
  • wykonanie podbudowy zasadniczej z mieszanki kruszywa niezwiązanej 0/31,5: km 38+960 – 39+430;
  • rozbiórka pasa dzielącego w km 37+200 – 37+300;
  • wykonanie podbudowy z betonu asfaltowego AC 22P: km 34+016- 34+720; 38+670 – 38+780; 38+960 – 39+320;
  • wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego AC 16W: km 34+220 – 36+150; 38+660 – 38+940;
  • uszczelnienie rowów geomembraną wraz z humusowaniem: km 38+800 – 38+930; 39+425 – 39+650;
  • stabilizacja górnej warstwy nasypu: 38+960 – 39+450;
  • naprawa rozmyć skarpowych: 39+100 – 39+300; 39+500 – 39+700;
  • przygotowanie podłoża pod elementy betonowe: 40+050 – 40+225;
  • wykonanie łapaczy wpustu deszczowego: 34+016 – 34+180; 38+680 – 38+920;
  • ułożenie ścieku trójkątnego: 39+810 – 39+950;
  • porządkowanie humusu: 39+550 – 39+850; 40+200 – 40+400;

 

 • Łącznica Motaniec:
  • przygotowanie podłoża/wykonanie nasypu;
  • stabilizacja górnej warstwy nasypu;
  • rozbiórka barier drogowych;
  • rozbiórka elementów betonowych;
  • montaż wpustów deszczowych;

 

 • Łącznica nr 6 w. Stargard Zachód:
  • nawierzchnia SMA z AMG;

 

 • Droga wspomagająca Niedźwiedź – Zdunowo:
  • wykonanie podbudowy pomocniczej C3/4: 0+700 – 1+100;
  • wykonanie podbudowy zasadniczej z mieszanki kruszywa niezwiązanej 0/31,5: km 0+050 – 3+200; 
  • podbudowa z betonu asfaltowego AC 22P: 0+000 – 3+150;
  • warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W: 0+000 – 1+640;

Prace w listopadzie 2019

 • branża mostowa:
 • montaż barier ochronnych;

ZAMAWIAJĄCY

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Oddział w Szczecinie

www.gddkia.gov.pl

INŻYNIER KONTRAKTU

AECOM Polska Sp. z o.o.

www.aecom.com/pl/

WYKONAWCA

STRABAG INFRASTRUKTURA POŁUDNIE Sp. z o.o.

www.strabag.pl