/DATA PODPISANIA UMOWY O DOFINANSOWANIE
06/08/2020 r.

/CAŁKOWITY KOSZT REALIZACJI PROJEKTU
89 053 810,57 PLN​

/WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA Z UNII EUROPEJSKIEJ
46 448 010,93 PLN

 

Branża drogowa 2019-12

Prace w grudniu 2019

 • Rada Budowy nr 26 w dniu 10.12.2019 r.;
 • Rady Techniczne w dniach 03.12.2019 r. oraz 17.12.2019 r.;
 • nadzór przyrodniczy – dokonanie wizji lokalnej w celu kontroli aktualnego stanu przyrodniczego na obszarze przedmiotowej inwestycji;
 • nadzór archeologiczny – dokonanie wizji lokalnej terenu, na którym prowadzone są roboty ziemne;

 

 • branża drogowa – trasa główna:
  • wykonanie podbudowy z betonu asfaltowego AC 22P: km 39+320 – 39+450;
  • uszczelnienie rowów geomembraną wraz z humusowaniem skarp wraz z obsianiem nasionami traw: km 38+400 – 38+800; 39+350 – 39+420;
  • humusowanie skarp wraz z obsianiem nasionami traw: km 38+400 – 38+500;
  • naprawa rozmyć skarpowych: 38+960 – 39+300;
  • przygotowanie podłoża pod elementy betonowe: 39+000 – 39+340; 40+200 – 40+400;
  • przygotowanie podłoża pod przewiązkę: 40+100 – 40+200;
  • wykonanie przewiązki: 40+050 – 40+200;
  • zasypki pasa dzielącego: 34+200 – 34+600; 34+650 – 34+900; 34+800 – 35+150;
  • ułożenie ścieku trójkątnego: 38+980 – 39+150;
  • porządkowanie humusu: 39+200 – 39+400; 39+600 – 40+400;

 

 • Łącznica Motaniec:
  • wykonanie podbudowy zasadniczej C3/4
  • wykonanie podbudowy z betonu asfaltowego AC 22P;
  • wykonanie podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej kruszywa 0/31,5;
  • wykonanie poboczy;

 

 • Droga wspomagająca Niedźwiedź – Zdunowo:
  • czyszczenie krawędzi warstw podbudowy i wiążącej pod skropienie: 0+000 – 1+000;
  • warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W: 1+640 – 3+200;

ZAMAWIAJĄCY

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Oddział w Szczecinie

www.gddkia.gov.pl

INŻYNIER KONTRAKTU

AECOM Polska Sp. z o.o.

www.aecom.com/pl/

WYKONAWCA

STRABAG INFRASTRUKTURA POŁUDNIE Sp. z o.o.

www.strabag.pl