/DATA PODPISANIA UMOWY O DOFINANSOWANIE
06/08/2020 r.

/CAŁKOWITY KOSZT REALIZACJI PROJEKTU
89 053 810,57 PLN​

/WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA Z UNII EUROPEJSKIEJ
46 448 010,93 PLN

 

Branża drogowa 2020-01

Prace w styczniu 2020

 • Rada Budowy nr 27 w dniu 14.01.2020 r.;
 • Rady Techniczne w dniach 20.01.2020 r., 23.01.2020 r. oraz 30.01.2020 r.;
 • nadzór przyrodniczy – dokonanie wizji lokalnej w celu kontroli aktualnego stanu przyrodniczego na obszarze przedmiotowej inwestycji;
 • nadzór archeologiczny – dokonanie wizji lokalnej terenu, na którym prowadzone są roboty ziemne;

 

 • branża drogowa – trasa główna:
  • uszczelnienie rowów geomembraną wraz z humusowaniem skarp: km 36+500 – 36+950; 37+080 – 37+200; 39+040 – 39+060;
  • profilowanie skarp: km 36+250 – 36+950; 38+300 – 38+400; 38+960 – 39+250;
  • humusowanie skarp: km 38+300 – 38+400; 38+960 – 39+200;
  • naprawa rozmyć skarpowych: km 38+700 – 38+930; 38+960 – 39+200;
  • ułożenie ścieku trójkątnego: km 39+150 – 39+340;
  • odmulanie rowu drogowego: km 36+400 – 36+950;
  • zasypki pasa dzielącego: km 38+300 – 38+500;
  • montaż ścieków skarpowych: km 38+680 – 38+930; 38+960 – 39+200;
  • wykonanie łapaczy wpustów deszczowych: km 39+000 – 39+300;

 

 • Łącznica Motaniec:
  • Przygotowanie podłoża pod elementy betonowe;
  • Budowa oświetlenia drogowego;

ZAMAWIAJĄCY

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Oddział w Szczecinie

www.gddkia.gov.pl

INŻYNIER KONTRAKTU

AECOM Polska Sp. z o.o.

www.aecom.com/pl/

WYKONAWCA

STRABAG INFRASTRUKTURA POŁUDNIE Sp. z o.o.

www.strabag.pl