/DATA PODPISANIA UMOWY O DOFINANSOWANIE
06/08/2020 r.

/CAŁKOWITY KOSZT REALIZACJI PROJEKTU
89 053 810,57 PLN​

/WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA Z UNII EUROPEJSKIEJ
46 448 010,93 PLN

 

Branża drogowa 2020-02

Prace w lutym 2020

 • Rada Budowy nr 28 w dniu 11.02.2020 r.;
 • Rady Techniczne w dniach 06.02.2020 r., 20.02.2020 r. oraz 27.02.2020 r.;
 • nadzór przyrodniczy – dokonanie wizji lokalnej w celu kontroli aktualnego stanu przyrodniczego na obszarze przedmiotowej inwestycji;
 • nadzór archeologiczny – dokonanie wizji lokalnej terenu, na którym prowadzone są roboty ziemne;

 

 • branża drogowa – trasa główna:
  • profilowanie skarp: km 34+016 – 34+350; 34+400 – 34+450; 35+000 – 35+050; 35+100 – 35+650; 35+750 – 35+950; 36+060 – 36+300; 37+300 – 37+450;
  • uszczelnienie rowów geomembraną wraz z humusowaniem skarp: km 34+016 – 34+180; 34+250 – 34+350; 34+950 – 35+050; 35+100 – 35+450; 35+550 – 35+750; 35+850 – 36+020; 36+050 – 36+500; 37+200 – 37+350;
  • naprawa rozmyć skarpowych: km 38+300 – 38+700;
  • ułożenie ścieku trójkątnego: km 38+960 – 39+000; 39+800 – 39+850;
  • odmulanie rowu drogowego: km 34+250 – 34+500; 35+450 – 35+750; 35+850 – 35+920; 36+060 – 36+150; 37+200 – 37+350; 37+420 – 37+500;
  • zasypki pasa dzielącego: km 34+200 – 34+800; 37+400 – 38+300; 39+800 – 40+050;
  • udrożnienie rowów melioracyjnych – wyloty WR1 od km 34+800, WR5, WR6; 37+800
  • wykonanie łapaczy wpustów deszczowych: km 38+930 – 39+200;
  • udrożnienie rowów melioracyjnych zgodnie z decyzją wodno-prawną
  • montaż półek dla zwierząt km 36+060;
  • uprzątnięcie drogi serwisowej: km 38+700 – 38+900; 38+990 – 39+400;

 

 • Łącznica Motaniec:
  • Ułożenie ścieków trójkątnych;

ZAMAWIAJĄCY

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Oddział w Szczecinie

www.gddkia.gov.pl

INŻYNIER KONTRAKTU

AECOM Polska Sp. z o.o.

www.aecom.com/pl/

WYKONAWCA

STRABAG INFRASTRUKTURA POŁUDNIE Sp. z o.o.

www.strabag.pl