/DATA PODPISANIA UMOWY O DOFINANSOWANIE
06/08/2020 r.

/CAŁKOWITY KOSZT REALIZACJI PROJEKTU
89 053 810,57 PLN​

/WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA Z UNII EUROPEJSKIEJ
46 448 010,93 PLN

 

Branża drogowa 2020-03

Prace w marcu 2020

 • Rada Budowy nr 29 w dniu 12.03.2020 r.;
 • Rady Techniczne w dniach 05.03.2020 r. oraz 12.03.2020 r.;
 • nadzór przyrodniczy – dokonanie wizji lokalnej w celu kontroli aktualnego stanu przyrodniczego na obszarze przedmiotowej inwestycji;
 • nadzór archeologiczny – dokonanie wizji lokalnej terenu, na którym prowadzone są roboty ziemne;

 

 • branża drogowa – trasa główna:
  • profilowanie skarp: km 34+860 - 35+500, 36+100 - 36+200, 34+450 - 34+660, 34+840 - 34+800, 34+780 - 34+760, 36+060 - 36+070, 37+450 – 38+200;
  • uszczelnienie rowów geomembraną wraz z humusowaniem skarp: km 34+350 - 34+840, 34+910 - 34+970, 36+060 - 36+090, 36+070 - 36+200, 37+350 - 37+810, 38+200 - 37+980, 37+850 - 37+880;
  • ułożenie ścieków skarpowych: km 39+200 - 39+000, 38+970 - 39+010;
  • ułożenie ścieków trójkątnych: km 40+050 - 40+125, 40+250 - 40+390
  • odmulanie rowu drogowego: km 36+060 - 36+400, 34+400 - 34+650, 34+700 - 34+780;
  • zasypki pasa dzielącego: km 39+800 - 38+980, 38+920 - 38+900, 35+300 – 36+300, 34+800 – 35+600;
  • odmulenie rowów melioracyjnych – 37+500 - 37+800
  • wykonanie łapaczy wpustów deszczowych: km 39+200 - 37+420, 35+600 - 36+650;
  • udrożnienie rowów melioracyjnych zgodnie z decyzją wodno-prawną;
  • czyszczenie nawierzchni: km 38+960 – 39+650;
  • Przygotowanie podłoża pod nasyp, warstwa III
  • Wykonanie nasypu warstwa II, I

 

 • Łącznica Motaniec:
  • profilowanie skarp: km 0+100 – 0+200, 0+000 - 0+050, 0+280 - 0+240 (str. P), 0+280 - 0+220 (str. L), 0+000 - 0+160 (str. P);
  • odhumusowanie zjazdu z łącznicy: km 0+230
  • regulacja wpustów deszczowych

 

 • Droga wspomagająca Niedźwiedź – Zdunowo:
  • wykonanie rowów: km 2+400 – 2+100, 2+700 - 3+150; 2+400 - 2+700 (str. L), 0+300 - 0+800 (str. L), 0+200 - 0+300 (str. P), 0+600 - 0+800 (str. P), 2+400 - 2+700 (str. P);
  • przygotowanie pod skropienie: km 0+000 – 1+600;
  • skropienie nawierzchni: km 0+000 – 1+600;
  • ułożenie warstwy ścieralnej: km 0+000 – 1+600;

ZAMAWIAJĄCY

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Oddział w Szczecinie

www.gddkia.gov.pl

INŻYNIER KONTRAKTU

AECOM Polska Sp. z o.o.

www.aecom.com/pl/

WYKONAWCA

STRABAG INFRASTRUKTURA POŁUDNIE Sp. z o.o.

www.strabag.pl