/DATA PODPISANIA UMOWY O DOFINANSOWANIE
06/08/2020 r.

/CAŁKOWITY KOSZT REALIZACJI PROJEKTU
89 053 810,57 PLN​

/WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA Z UNII EUROPEJSKIEJ
46 448 010,93 PLN

 

Branża drogowa 2020-04

Prace w kwietniu 2020

 • Rada Budowy nr 30 w dniu 16.04.2020 r.;
 • Rady Techniczne w dniach 23.04.2020 r. oraz 30.04.2020 r.;
 • nadzór przyrodniczy – dokonanie wizji lokalnej w celu kontroli aktualnego stanu przyrodniczego na obszarze przedmiotowej inwestycji;
 • nadzór archeologiczny – dokonanie wizji lokalnej terenu, na którym prowadzone są roboty ziemne;

 

 • trasa główna:
  • Uszczelnienie rowu geomembraną wraz z humusowaniem: 38+300 – 38+240; 37+920 – 37+960;
  • Humusowanie pasa dzielącego wraz z obsiewem mieszanką traw km 38+200 - 38+250; km 38+200 - 37+900; km 37+300 - 37+600; km 35+600 - 36+400; 39+700 - 38+700; 34+820 - 34+200; 34+200 - 34+016; 39+800 - 40+100
  • Humusowanie skarp wraz z obsianiem mieszanką traw 36+060 - 36+100; 34+250 - 34+016
  • Humusowanie poboczy i skarp wraz z obsiewem mieszanką traw 40+400 - 40+200
  • Skropienie nawierzchni: 38+960 – 39+545; 38+960 – 39+555; 40+400 – 40+000
  • Skropienie nawierzchni z kruszywa: 40+400 – 40+050
  • Ułożenie warstwy podbudowy AC 22 P: 39+805 – 39+900; 38+960 – 39+250; 40+400 – 40+000; km 39+433 (wjazd awaryjny); km 37+140, km 34+525 (przejazdy awaryjne)
  • Ułożenie warstwy wiążącej AC 16 W: km 34+016 - 34+220; km 39+433 (przejazd awaryjny);
  • Umocnienie dna i skarp rowu z płyt ażurowych km 38+960 - 39+120;
  • Profilowanie skarp 40+400 - 40+300; 40+300 - 39+800
  • Umocnienie skarpy w pasie rozdziału wzdłuż jezdni istniejącej 37+500 - 37+650
  • Ułożenie ścieków trójkątnych 34+160 – 34+180; 34+096 – 34+160

 

 • Łącznica Motaniec:
  • Profilowanie skarp: 0+200 – 0+170
  • Ułożenie krawężników
  • Ułożenie krawężników wysepkowych
  • Ułożenie obrzeży betonowych
  • Wykonanie podbudowy z kruszywa pod chodnik
  • Wykonanie nawierzchni chodnika
  • Ułożenie warstwy ścieralnej SMA: 0+209 - 0+275
  • Humusowanie poboczy i skarp wraz z obsianiem mieszanką traw 0+209 - 0+050; 0+050 - 0+260 (str. P); 0+260 - 0+240 (str. L); 0+200 – 0+100
  • Uszczelnienie rowu geomembraną wraz z humusowaniem 0+270 – 0+220
  • Ułożenie ścieków skarpowych
  • Ułożenie ścieków trójkątnych
  • Poprawa ścieków trójkątnych

 

 • Węzeł Lipnik:
  • Przygotowanie wjazdu na teren wywozu humusu

 

 • Droga wspomagająca Niedźwiedź – Zdunowo:
  • Ułożenie warstwy ścieralnej AC 11 S: 1+600 – 3+208
  • Humusowanie skarp wraz z obsianiem mieszanką traw 0+400 - 1+000 (str. L); 2+300 - 3+200 (str. L); 0+150 - 1+000 (str. P); 3+100 - 3+200 (str. P); 2+600 - 2+800 (str. P); 2+600 - 2+300 (str. P); 2+300 - 2+200; 1+150 - 1+300; 2+000 - 2+250
  • Wykonanie rowów 0+800 - 0+900 (str. L); 0+040 - 0+150; 0+900 – 1+000 (str. P); 0+800 – 0+900
  • Wykonanie podbudowy zasadniczej oraz nawierzchni zjazdów na drogę gruntową km 2+411; km 2+413

ZAMAWIAJĄCY

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Oddział w Szczecinie

www.gddkia.gov.pl

INŻYNIER KONTRAKTU

AECOM Polska Sp. z o.o.

www.aecom.com/pl/

WYKONAWCA

STRABAG INFRASTRUKTURA POŁUDNIE Sp. z o.o.

www.strabag.pl