/DATA PODPISANIA UMOWY O DOFINANSOWANIE
06/08/2020 r.

/CAŁKOWITY KOSZT REALIZACJI PROJEKTU
89 053 810,57 PLN​

/WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA Z UNII EUROPEJSKIEJ
46 448 010,93 PLN

 

Branża drogowa 2020-05

Prace w maju 2020

 • Rada Budowy nr 31 w dniu 14.05.2020 r.;
 • Rady Techniczne w dniach 07.05.2020 r., 21.05.2020 r. i 28.05.2020 r.;
 • nadzór przyrodniczy – dokonanie wizji lokalnej w celu kontroli aktualnego stanu przyrodniczego na obszarze przedmiotowej inwestycji;
 • nadzór archeologiczny – dokonanie wizji lokalnej terenu, na którym prowadzone są roboty ziemne;

 

 • trasa główna:
  • Humusowanie poboczy i skarp wraz z obsiewem mieszanką traw km:40+200 - 39+200; 34+900 - 35+500; 40+400 - 40+300; km 38+920 - 38+620; km 39+400 - 38+960
  • Profilowanie skarp km: 39+800 - 39+650; 39+650 - 39+600
  • Wywóz humusu na Węzeł Lipnik km 35+920; km 38+100; km 37+000
  • Odmulenie rowu 39+600 - 39+100; km 38+600 - 38+350
  • Odmulenie rowu wraz z profilowaniem skarp 39+100 - 38+600
  • Umocnienie skarpy w pasie rozdziału wzdłuż jezdni istniejącej 37+500 – 37+650; 34+980 - 35+700; 37+650 - 38+300
  • Wykonanie nawierzchni z płyt typu YOMB km 35+950 - 36+040
  • Montaż barier ochronnych jednostronnych H1W3, H2W3 oraz N2W4 km 34+016 - 35+800; km 36+080 - 36+476; km 36+780 - 37+018; km 37+080 - 37+990; km 38+638 - 38+930; km 38+960 - 39+600; km 39+927 - 40+400
  • Uszczelnienie rowu geomembraną wraz z humusowaniem km 37+820 - 37+860; km 37+010 - 36+960
  • Wykonanie rowu wraz z uszczelnieniem geomembraną i humusowaniem skarp km 36+950 - 36+970
  • Mycie nawierzchni km 40+000 - 39+433
  • Wykonanie podbudowy z kruszywa - droga dojazdowa km 36+040 - 35+920
  • Wykonanie rowu km 37+010 - 36+990
  • Wykonanie nawierzchni z płyt typu YOMB km 35+920 - 35+950
  • Frezowanie warstwy wiążącej km 34+016 - 34+210
  • Humusowanie skarp wraz z obsiewem mieszanką traw km 35+500 - 36+090
  • Humusowanie poboczy oraz uzupełnienie płyt typu YOMB km 35+920 - 36+040
  • Humusowanie pasa dzielącego km 40+050 - 40+400
  • Ułożenie ścieku skarpowego km 34+016 - 34+180
  • Skropienie nawierzchni km 34+016 - 34+210; km 40+400 - 40+120; 40+400 - 40+120; 40+450 - 37+000; 35+800 - 34+016
  • Ułożenie warstwy wiążącej AC16W km 34+016 - 34+210; km 40+120 - 40+400
  • Ułożenie warstwy podbudowy AC22P km 40+400 - 40+220
  • Frezowanie nawierzchni istniejącej km 40+450 - 40+120
  • Czyszczenie nawierzchni km 34+016 - 34+400; km 38+300 - 38+600; 38+900 - 38+600; 38+300 - 35+800; 34+900 - 34+016
  • Ułożenie warstwy ścieralnej SMA 11 38+600 - 40+450; 38+300 - 35+016
  • Czyszczenie nawierzchni (wjazd awaryjny) km 39+433
  • Czyszczenie korytek ściekowych km 40+000 - 37+000

 

 • Łącznica Motaniec:
  • Wykonanie nawierzchni chodnika
  • Ułożenie obrzeży betonowych
  • Humusowanie poboczy i skarp wraz z obsianiem mieszanką traw km: 0+240 - 0+200 (str. L); 0+200 - 0+160; km 0+170 - 0+200
  • Wywóz humusu na węzeł Lipnik
  • Plantowanie terenu
  • Wykonanie podbudowy z kruszywa pod zjazd z płyt typu YOMB
  • Wykonanie nawierzchni z płyt typu YOMB
  • Wykonanie podbudowy zasadniczej z betonu C30/37 (wyspa przejezdna)
  • Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej (wyspa przejezdna)
  • Humusowanie skarp zjazdu z płyt typu YOMB
  • Montaż barier ochronnych H1W3 / N2W4

 

 • Droga wspomagająca Niedźwiedź – Zdunowo:
  • Humusowanie skarp wraz z obsianiem mieszanką traw km: 1+300 - 1+650
  • Wykonanie podbudowy zasadniczej oraz nawierzchni zjazdów na drogę gruntową km 2+600; km 2+659; km 2+807; km 0+300; km 0+820; km 0+880
  • Wykonywanie rowów km 1+650 - 2+000
  • Humusowanie skarp wraz z obsiewem mieszanką traw km 1+650 - 1+950
  • Wywóz humusu na węzeł Lipnik
  • Profilowanie skarp km 1+950 - 2+000
  • Humusowanie skarp wraz z obsiewem mieszanką traw km 0+100 - 0+150; km 1+950 - 2+000
  • Wykonanie rowów i humusowanie skarp wraz z obsianiem mieszanką traw 0+000 - 0+100
  • Przygotowanie podłoża pod pobocza z desktruktu 0+000 - 3+200
  • Wykonanie poboczy z desktruktu 0+000 - 3+200 (str. P); 0+000 - 3+200 (str. L)

Prace w maju 2020

 • branża sanitarna:
 • S10:
  • Umocnienie wlotów i wylotów urządzeń podczyszczających (OS1) km 34+760
  • Poprawa ułożenia ścieków trójkątnych km 37+000 - 37+430; 35+800 - 36+000
  • Umocnienie płytami ażurowymi wylotów przykanalików km 34+800 - 34+920
  • Czyszczenie przepustu km 39+040
  • Umocnienie płytami ażurowymi wylotu OS3 km 36+040
  • Umocnienie płytami ażurowymi wylotu OS4 km 36+060
  • Regulacja wpustów deszczowych km 37+140 - 37+230; km 34+016 - 34+180
  • Przebudowa sieci wodociągowej km 34+160
  • Wypełnienie łapaczy wpustów deszczowych km 40+350 - 40+400
  • Umocnienie dna i skarp rowów płytami ażurowymi: (wylot W4) km 39+809; km 39+340 - 39+400

 

 • branża teletechniczna:
  • Montaż studni kablowych: 38+900 – 40+000
  • Budowa kanału technologicznego km 38+300 – 38+400; 40+200 - 40+400; km 34+016 - 34+650;

ZAMAWIAJĄCY

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Oddział w Szczecinie

www.gddkia.gov.pl

INŻYNIER KONTRAKTU

AECOM Polska Sp. z o.o.

www.aecom.com/pl/

WYKONAWCA

STRABAG INFRASTRUKTURA POŁUDNIE Sp. z o.o.

www.strabag.pl