/DATA PODPISANIA UMOWY O DOFINANSOWANIE
06/08/2020 r.

/CAŁKOWITY KOSZT REALIZACJI PROJEKTU
89 053 810,57 PLN​

/WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA Z UNII EUROPEJSKIEJ
46 448 010,93 PLN

 

Branża drogowa 2020-06

Prace w czerwcu 2020

 • Rada Budowy nr 32w dniu 18.06.2020 r.;
 • Rady Techniczne w dniach 04.06.2020 r., 25.06.2020 r. i 29.06.2020 r.;
 • nadzór przyrodniczy – dokonanie wizji lokalnej w celu kontroli aktualnego stanu przyrodniczego na obszarze przedmiotowej inwestycji;
 • nadzór archeologiczny – dokonanie wizji lokalnej terenu, na którym prowadzone są roboty ziemne;

 

 • trasa główna:
  • czyszczenie ścieków trójkątnych: km 37+000 – 34+016;
  • skropienie nawierzchni: km 39+433;
  • ułożenie warstwy ścieralnej SMA11 na wyjeździe awaryjnym: km 39+433;
  • koszenie trawy: km 34+016 – 37+800, 38+300 – 40+000;
  • wykonanie brewki: km 34+180 – 34+450, 36+080 – 36+130, 37+435 – 37+580, 38+280 – 38+680, 39+340 – 39+400, 39+450 – 39+820;
  • uzupełnianie rozmyć skarpowych: km 34+016 – 40+400;
  • wykonanie odwiertów pod słupki ogrodzeniowe: km 37+200 – 37+800, 37+850 – 38+800, 38+960 – 39+250;
  • montaż słupków ogrodzeniowych: km 37+200 – 37+800, 37+850 – 38+300;
  • montaż siatki ogrodzeniowej: km 37+200 – 38+920, 39+100 – 39+400;
  • przygotowanie terenu pod ogrodzenie: km 35+300 – 35+600, 37+800 – 39+400;
  • wykonanie wykopu pod siatkę ogrodzeniową: km 37+200 – 37+800;
  • uszczelnienie krawędzi: km 34+016 – 40+400;
  • profilowanie poboczy: km 34+016 – 40+400;
  • trasowanie oznakowania poziomego: km 34+016 – 40+400;
  • wykonanie oznakowania poziomego: km 34+016 – 40+000;
  • montaż barier w pasie rozdziału - nabijanie słupków barier: km 34+016 – 34+525, 34+615 – 34+650, 34+750 – 36+553, 36+812 – 36+950, 37+005 – 37+123, 37+260 – 38+800, 39+050 – 39+350, 39+360 – 39+385, 39+475 –40+200;
  • montaż barier w pasie rozdziału - montaż liny na słupkach bariery BL-4: km 34+016 – 34+525, 34+650 – 38+945, 39+060 – 39+360, 39+500 – 40+100;
  • montaż bariery osłonowej w pasie rozdziału: km 34+680 – 34+740, 34+819 – 34+869, 36+955 – 37+005, 39+047 – 38+970;
  • montaż barier w pasie rozdziału – wbijanie słupków bariery BLS/D: km 36+533 – 36+812;
  • montaż barier w pasie rozdziału – montaż kotew bariery BL-4: km 39+752; km 39+491; km 39+476; km 39+384; km 39+367; km 34+649; km 34+632; km 34+617; km 34+525; km 34+513; km 34+016; km 37+123; km 37+138; km 37+230; km 37+247; km 37+250;
  • montaż barier na przejazdach awaryjnych: km 34+515 - 34+630; km 37+125 - 37+240, km 39+371 - 39+491;
  • montaż barier na wjeździe awaryjnym: km 39+433;
  • przygotowanie podłoża pod schody skarpowe: km 34+400 – 39+000;
  • wykonanie poboczy wjazdu awaryjnego: km 39+433;
  • humusowanie pasa rozdziału: km 34+016 – 34+200;
  • wykonanie podbudowy z kruszywa na zjazdach: km 39+079, 39+440;
  • naprawa uszkodzonych słupków barier: km 34+475;
  • montaż schodów skarpowych: km 34+500 – 37+700, 37+886, 37+900;
  • profilowanie pobocza w pasie rozdziału: km 34+016 – 38+000;
  • prace porządkowe: km 34+016 – 39+000;
  • wykonanie przepustu: km 39+000, 38+320;
  • wykonanie nawierzchni zjazdów z płyt YOMB: km 39+079 – 39+450

 

 • Węzeł Motaniec:
  • skropienie nawierzchni na zjeździe;
  • ułożenie warstwy ścieralnej SMA11 na zjeździe;
  • wykonanie odwiertów pod słupki ogrodzeniowe;
  • montaż słupków ogrodzeniowych;
  • montaż siatki ogrodzeniowej;
  • wykonanie odcinka próbnego oznakowania poziomego;
  • montaż barier;
  • frezowanie i wykonanie oznakowania poziomego;

 

 • Węzeł Lipnik:
  • frezowanie oraz wykonanie oznakowania poziomego;

 

 • Droga wspomagająca Niedźwiedź – Zdunowo:
  • profilowanie styku pobocze / skarpa: km 1+600 – 3+208 (str. L), 2+000 – 3+208 (str. P), 1+200 – 2+000 (str. P);
  • wykonanie zjazdów na drogi gruntowe wraz z poboczami: km 0+039, 0+042, 0+099, 0+299 (str. P), 0+485 (str. L), 0+820 (str. L), 0+880 (str. P), 0+988 (str. L), 1+075 (str. L), 1+077 (str. P), 1+142 (str. P), 1+282, 1+665 (str. P i L), 2+040, 2+410 (str. L), 2+600, 2+800 (str. P);
  • uzupełnienie humusem i niwelowanie terenu wzdłuż nowego ogrodzenia szpitala: km 2+400 – 2+650;
  • uzupełnianie humusem wjazdów oraz dosiewanie trawy: km 0+000 – 3+200;
  • trasowanie oraz wykonanie oznakowania poziomego: km 0+000 – 3+200;
  • porządkowanie terenu: km 0+042, 0+000 – 1+000

ZAMAWIAJĄCY

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Oddział w Szczecinie

www.gddkia.gov.pl

INŻYNIER KONTRAKTU

AECOM Polska Sp. z o.o.

www.aecom.com/pl/

WYKONAWCA

STRABAG INFRASTRUKTURA POŁUDNIE Sp. z o.o.

www.strabag.pl