/DATA PODPISANIA UMOWY O DOFINANSOWANIE
06/08/2020 r.

/CAŁKOWITY KOSZT REALIZACJI PROJEKTU
89 053 810,57 PLN​

/WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA Z UNII EUROPEJSKIEJ
46 448 010,93 PLN

 

Branża drogowa 2020-07

Postęp robót - lipiec 2020

Trasa Główna:

 • koszenie trawy: km 40+000 – 40+250, 34+016 – 36+450;
 • humusowanie / profilowanie pobocza w pasie rozdziału: km 34+300 – 34+525, 38+000 – 39+800;
 • humusowanie / profilowanie pasa rozdziału: km 35+050 – 35+550, 37+700 – 37+950;
 • humusowanie / profilowanie pobocza (str. L): km 35+050 – 35+550, 39+800 – 40+000;
 • zahumusowanie poboczy zjazdu z drogi serwisowej: km 39+433;
 • wykonanie przepustu: km 39+325;
 • wykonanie podbudowy na zjeździe: km 39+008 (droga serwisowa);
 • prace porządkowe: km 34+016 – 40+400, km 38+960 – 39+260 (droga serwisowa);
 • naprawa rozmyć skarpowych: km 34+016 – 40+400;
 • poprawa rozmyć skarpowych wraz z odmuleniem rowów: km 40+400 – 34+016, 38+960 – 39+430 (od strony drogi serwisowej);
 • uzupełnienie humusem i niwelowanie terenu wzdłuż ogrodzenia: km 34+016 – 34+200, 37+000 – 39+400, 38+100 – 38+450, 39+430 – 39+730;
 • wykonanie odwiertów pod słupki ogrodzeniowe oraz montaż słupków: km 34+016 – 34+700, 35+000 – 35+600, 36+070 – 36+800;
 • montaż siatki ogrodzeniowej: km 34+016 – 34+800, 35+000 – 35+600;
 • montaż obrzeży betonowych: km 34+500 – 37+900;
 • wykonanie zasypki przepustu: km 37+820;
 • wykonanie obsypki przepustu: km 39+000;
 • wykonanie nawierzchni zjazdu z płyt typu YOMB wraz z poboczami: km 39+008;
 • wykonanie schodów skarpowych: km 39+000;
 • likwidacja tymczasowego przejazdu: km 37+000, 38+300;
 • ułożenie ścieku skarpowego: km 34+016 – 34+025;
 • profilowanie terenu: km 37+800 – 38+150;
 • rozbiórka ogrodzenia istniejącego oraz przygotowanie terenu pod nowe: km 35+200 – 35+500;
 • montaż barier ochronnych: km 39+400 – 39+440;
 • demontaż ogrodzenia tymczasowego: km 34+200 – 34+600;
 • wykonanie tymczasowej nawierzchni przejazdu awaryjnego: km 39+385 – 39+475; 37+140 – 37+230; 34+525 – 34+615;
 • montaż ogrodzenia tymczasowego: km 36+000 – 36+850;
 • humusowanie skarp wraz z obsiewem mieszanka traw: km 38+350 – 37+000;
 • montaż poręczy na schodach skarpowych: km 34+400 – 37+850, 39+000;
 • wykonanie brewek: km 38+300 – 38+500;
 • montaż bram na zjazdach: km 39+000 – 39+100 (droga serwisowa);
 • wypełnienie otworów płyt typu YOMB na zjazdach z drogi serwisowej: km 39+019, 39+079, 39+433;
 • poprawa wykonania łapaczy wpustów: km 34+016 – 40+400;
 • przygotowanie oznakowania tymczasowej organizacji ruchu: km 34+016 – 40+400;
 • czyszczenie osadników oraz przepustów: km 39+400, 39+040, 37+816;
 • czyszczenie przepustu: km 39+040, 36+060;
 • frezowanie nawierzchni bitumicznej: km 40+400 – 34+185,30;
 • hałdowanie destruktu: km 34+016, 40+400;
 • rozbiórka nawierzchni bitumicznej: km 40+400 – 34+185;
 • przygotowanie frontów robót oraz betonowanie fundamentów pod bezpieczne konstrukcje wsporcze, wysięgniki, słupy i bramownice: km 31+176 – 40+079;
 • wykonanie wykopu, posadowienie zbrojenia, wykonanie szalunku oraz betonowanie fundamentów bramownic: km 34+700 (str. P), 39+000 (str. L);
 • wykonanie wykopu, posadowienie zbrojenia, wykonanie szalunku oraz betonowanie fundamentów konstrukcji wsporczych: km 32+373 (str. P), 32+905 (str. P), 42+080 (str. L);
 • rozbiórka barier linowych: km 34+500 – 37+500;
 • wykonanie pobocza w pasie rozdziału: km 38+700 – 39+600;
 • docinanie betonu asfaltowego przy wpustach w ramach frezowania nawierzchni istniejącej: km 34+016 – 40+400;

 

Droga wspomagająca Niedźwiedź – Zdunowo:

 • humusowanie skarp przy zjazdach na drogi gruntowe: km 2+800;
 • prace porządkowe i obsiew: km 3+200 – 2+900;
 • profilowanie skarp oraz wywóz nadmiaru humusu: km 1+000 – 1+200;
 • montaż barier ochronnych: km 0+000 – 0+040;
 • prace porządkowe: km 0+000 – 3+208;
 • umocnienie wlotów i wylotów przepustów wraz z humusowaniem: km 0+988, 1+076, 2+038, 2+807;
 • dosiew nasion trawy: km 0+000 – 3+208;
 • koszenie trawy: km 0+000 – 3+208;
 • wykonanie oznakowania pionowego: 0+000 – 3+208;
 • czyszczenie wlotów i wylotów przepustów pod zjazdami z drogi wspomagającej: km 0+000 – 3+208;
 • naprawa rozmyć skarpowych: km 0+000 – 1+100;

 

Łącznica Motaniec:

 • prace porządkowe;
 • koszenie trawy: km 0+120 – 0+280;

 

Węzeł Lipnik:

 • prace porządkowe oraz dosiew mieszanką traw;

ZAMAWIAJĄCY

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Oddział w Szczecinie

www.gddkia.gov.pl

INŻYNIER KONTRAKTU

AECOM Polska Sp. z o.o.

www.aecom.com/pl/

WYKONAWCA

STRABAG INFRASTRUKTURA POŁUDNIE Sp. z o.o.

www.strabag.pl