/DATA PODPISANIA UMOWY O DOFINANSOWANIE
06/08/2020 r.

/CAŁKOWITY KOSZT REALIZACJI PROJEKTU
89 053 810,57 PLN​

/WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA Z UNII EUROPEJSKIEJ
46 448 010,93 PLN

 

Branża drogowa 2020-08

Postęp robót - sierpień 2020

Trasa Główna:

 • rozbiórka barier linowych: km 37+500 – 40+000;
 • rozbiórka barier: km 34+400 – 35+340, 37+790 – 36+300, 36+600 – 36+700, 36+940 – 37+030, 37+760 – 38+700;
 • betonowanie słupków ogrodzeniowych: km 36+500 – 36+800;
 • docinanie betonu asfaltowego przy wpustach w ramach frezowania nawierzchni istniejącej: km 36+850 – 37+400, 35+500 – 36+100;
 • wykonanie pobocza: km 38+700 – 34+400, 36+800 – 36+500;
 • montaż siatki ogrodzeniowej: km 35+900 – 36+800;
 • montaż słupków ogrodzeniowych: km 35+900 – 36+100;
 • rozbiórka barier istniejących przy WD-3: km 36+080;
 • demontaż ogrodzenia tymczasowego: km 36+100 – 36+800;
 • montaż bramy wjazdowej: km 35+900;
 • prace porządkowe: km 34+016 – 40+400;
 • humusowanie pasa rozdziału: km 34+600 – 34+820, 35+000 – 35+350, 35+650 – 36+200, 36+800 – 36+950, 37+500 – 38+000, 38+700 – 38+800, 38+970 – 40+400;
 • humusowanie/profilowanie pasa rozdziału: km 38+300 – 38+650, 37+230 – 37+400, 36+950 – 37+140, 36+200 – 36+550;
 • profilowanie pasa rozdziału: km 34+900 – 35+200, 35+300 – 35+450, 37+400 – 37+600, 37+650 – 37+800, 38+650 – 38+800;
 • montaż balustrad przy schodach skarpowych: km 39+000 – 37+500;
 • oczyszczenie i uzupełnienie destruktem otworów po słupkach bariery linowej: km 34+500 – 39+300;
 • montaż konstrukcji wsporczych oznakowania pionowego: km 34+000 – 39+900, 34+001, 40+092;
 • montaż oznakowania pionowego: km 34+000 – 40+400;
 • frezowanie nawierzchni: km 34+500 – 35+800;
 • montaż słupków prowadzących: km 34+000 – 37+000;

 

Droga wspomagająca Niedźwiedź – Zdunowo:

 • naprawa rozmyć skarpowych: km 1+100 – 3+000;
 • wykonanie odcinków końcowych barier stalowych: km 0+039, 0+042;
 • prace porządkowe: km 0+000 – 3+208;
 • poprawa rozmyć skarpowych/uzupełnienie poboczy: km 0+000 – 3+200;
 • montaż oznakowania pionowego: km 0+000 – 3+208;

ZAMAWIAJĄCY

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Oddział w Szczecinie

www.gddkia.gov.pl

INŻYNIER KONTRAKTU

AECOM Polska Sp. z o.o.

www.aecom.com/pl/

WYKONAWCA

STRABAG INFRASTRUKTURA POŁUDNIE Sp. z o.o.

www.strabag.pl