/DATA PODPISANIA UMOWY O DOFINANSOWANIE
06/08/2020 r.

/CAŁKOWITY KOSZT REALIZACJI PROJEKTU
89 053 810,57 PLN​

/WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA Z UNII EUROPEJSKIEJ
46 448 010,93 PLN

 

Branża drogowa 2020-09

Postęp robót - wrzesień 2020

Trasa Główna:

 • humusowanie pasa rozdziału: km 34+350 – 34+6450, 35+250 – 35+800, 36+600 – 36+950, 38+800 – 38+960;
 • frezowanie nawierzchni: km 34+185 – 40+450;
 • oczyszczenie oraz uzupełnienie destruktem otworów po słupkach: km 34+500 – 40+000;
 • profilowanie pasa rozdziału: km 35+450 – 35+800, 36+800 – 36+900, 38+800 – 38+900;
 • montaż słupków prowadzących: km 37+000 – 40+400;
 • wywóz destruktu: km 34+250 – 34+150, 34+300 – 34+450, 40+000 – 40+400;
 • cięcie krawędzi: km 37+830 – 39+300, 40+120 – 40+400;
 • montaż słupków oraz oznakowania pionowego; km 34+016 – 40+400;
 • prace porządkowe: km 34+200 – 36+000, 38+000 – 40+000;
 • rozbiórka barier: km 34+300 – 34+500, 38+800 – 40+260;
 • uzupełnienie otworów po słupkach masą RE20: km 34+500 – 40+140;
 • rozbiórka ścieku trójkątnego: km 39+300 – 37+830;
 • korytowanie pobocza: km 38+500 – 38+550, 38+650 – 39+300;
 • przygotowanie podłoża pod ułożenie ścieku trójkątnego: km 38+200 – 39+300;
 • wykonanie gruntu stabilizowanego cementem Rm 1,5 – 2,5 MPa: km 39+300 – 38+500;
 • montaż konstrukcji wsporczych: km 32+373 P, 32+905 P, 42+080 L;
 • wykonanie fundamentów oraz konstrukcji wsporczych: km 36+100 L, 36+900 L, 37+270 L, 39+900 P;
 • czyszczenie krawędzie: km 34+200 – 38+000;
 • czyszczenie nawierzchni: km 34+185 – 38+500;
 • montaż słupków bariery linowej BL-4 w pasie rozdziału: km 34+720 – 34+818, 34+868 – 35+070, 35+080 – 35+525, 35+640 – 36+090, 36+350 – 36+957, 37+007 – 37+119, 37+250 – 38+900;
 • montaż słupków bariery linowej BSL-0,9 H2W3 w pasie rozdziału: km 34+818 – 34+868, 36+957 – 37+007;
 • montaż słupków bariery linowej BSL-0,9 H2W2 w pasie rozdziału: km 34+660 – 34+720, 38+963 – 39+048;
 • frezowanie wyrównawcze pod ułożenie siatki: km 36+000 – 38+000;
 • frezowanie obszarów ze spękaniami w warstwie wiążącej na pozostawionym pasku o szerokości 2m przy prawej krawędzi południowej: km 34+640 – 39+940;
 • przygotowanie podłoża pod przewiązkę: km 40+500;
 • wykonanie skropienia pod ułożenie warstwy wiążącej oraz wyrównawczej: km 34+185 – 34+640;
 • oczyszczenie nawierzchni oraz skropienie warstwy podbudowy: km 34+640 – 37+200;
 • wbudowanie warstwy wyrównawczej: km 34+420 – 34+640
 • wbudowanie warstwy wiążącej AC 16 W PMB 25/55-60 wraz z ułożeniem siatki w miejscach występowania spękań: km 34+185 – 36+180;
 • wykonanie odcinka próbnego warstwy wiążącej AC 16 W 35/50 wraz z ułożeniem siatki w miejscach występowania spękań: km 35+000 – 35+066;
 • prace porządkowe wraz z odwozem gruzu pozostałego po demontażu ścieków trójkątnych: km 39+300 – 38+800;
 • usuwanie skutków wystąpienia kilkudniowych opadów: km 34+185 – 35+280;
 • montaż konstrukcji wsporczych oraz znaków ledowych: km 34+700 P, 39+000 L;
 • przestawienie słupów oświetleniowych: km 34+025 – 34+480;
 • korytowanie pod ściek trójkątny: km 38+500 – 37+840;
 • układanie ścieków trójkątnych: km 39+300 – 39+165;
 • demontaż barier, korytowanie, wykonanie gruntu stabilizowanego cementem Rm 1,5 – 2,5 MPa oraz zagęszczenie pod ułożenie ścieków trójkątnych: km 38+910 – 38+926, 38+971 – 38+981;

 

Łącznica nr 5 oraz tymczasowa przewiązka w km ok 40+400:

 • frezowanie nawierzchni;

ZAMAWIAJĄCY

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Oddział w Szczecinie

www.gddkia.gov.pl

INŻYNIER KONTRAKTU

AECOM Polska Sp. z o.o.

www.aecom.com/pl/

WYKONAWCA

STRABAG INFRASTRUKTURA POŁUDNIE Sp. z o.o.

www.strabag.pl