/DATA PODPISANIA UMOWY O DOFINANSOWANIE
06/08/2020 r.

/CAŁKOWITY KOSZT REALIZACJI PROJEKTU
89 053 810,57 PLN​

/WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA Z UNII EUROPEJSKIEJ
46 448 010,93 PLN

 

Branża drogowa 2020-10

Postęp robót - październik 2020

Trasa Główna: 

 • oczyszczenie nawierzchni i skropienie podbudowy: km 37+200 – 40+450; 
 • ułożenie warstwy wiążącej z AC 16 W PMB 25/55-60 wraz z ułożeniem siatki w miejscach występowania spękań: km 36+180 – 36+450; 
 • ułożenie warstwy wiążącej z AC 16 W 35/50 wraz z ułożeniem siatki w miejscach występowania spękań: km 36+450 – 40+450; 
 • wykonanie warstwy wiążącej: km 34+525 – 34+615, 39+385 – 39+475 (przejazdy awaryjne), 40+380 – 40+450; 
 • oczyszczenie oraz przygotowanie szczeliny między ściekami trójkątnymi a konstrukcją nawierzchni pod wypełnienie: km 34+430 – 35+250; 
 • wypełnienie szczeliny między ściekami trójkątnymi, a konstrukcją nawierzchni: km 34+430 – 35+250; 
 • czyszczenie krawędzi: km 39+500 – 40+000; 
 • wypełnienie ubytków mieszanką MA11 na obiekcie WD-4P: km 38+930 – 38+960; 
 • uszczelnienie krawędzi asfaltem: km 34+185 – 40+450; 
 • przygotowanie nawierzchni pod ułożenie warstwy ścieralnej: 37+000 – 39+000; 
 • ułożenie warstwy ścieralnej z SMA 11 PMB 45/80-55: km 34+185 – 40+450, przejazdy awaryjne: km 34+525 – 34+615, 37+140 – 37+320, 39+385 – 39+475; 
 • oczyszczenie i skropienie nawierzchni: km 34+185 – 40+450, przejazdy awaryjne: km 34+525 – 34+615, 37+140 – 37+320, 39+385 – 39+475; 
 • wykonanie warstwy wiążącej na przejeździe awaryjnym: km 34+525 – 34+615, 37+140 – 37+230; 
 • wykonanie warstwy uzupełniającej przy ścieku trójkątnym z AC 11 S: km 37+830 – 38+800, 38+960 – 39+300; 
 • układanie ścieków trójkątnych: km 39+165 – 38+970, 37+840 – 38+930, 39+300 – 39+380, 40+120 – 40+240; 
 • wbudowanie drugiej warstwy stabilizacji na odcinku wzmocnienia pobocza: km 39+240 – 39+340; 
 • wykonanie łapaczy wpustów deszczowych: km 40+120 – 40+240, 37+830 – 39+000; 
 • ułożenie ścieków skarpowych: km 38+770 – 39+380; 
 • wywóz destruktu i prace porządkowe: km 34+000 – 34+170, 39+700 – 40+400; 
 • montaż barier przy podporach: WD-2; 
 • montaż słupków prowadzących / hektometrowych: km 34+016 – 40+400; 
 • montaż liny bariery w pasie rozdziału: km 34+617 – 35+067, 35+967 – 37+119, 37+232 – 38+933, 39+762 – 40+062; 
 • montaż słupków bariery w poboczu jezdni południowej: km 33+851 – 34+818, 35+000 – 35+200, 35+525 – 35+640, 35+796 – 36+350, 36+505 – 36+683, 36+866 – 37+019, 37+524 – 38+920, 38+980 – 39+400, 39+400 – 40+390; 
 • montaż słupków bariery BL-4: km 39+762 – 40+150; 
 • prace wykończeniowe przy montażu bariery linowej w pasie rozdziału (zakładanie kapturków, nitowanie itp.): km 34+016 – 40+400; 
 • montaż barier ochronnych H1W2 / N2W2: km 32+216 – 32+414, 33+043 – 32+874; 
 • montaż lin bariery skrajnej: km 36+499 – 36+689, 36+880 – 37+025, 37+694 – 39+900; 
 • wiercenie i montaż barier szybkorozbieralnych na przejazdach awaryjnych: km 34+525 – 34+615, 37+140 – 37+230, 39+384 – 39+474; 
 • montaż kotew: km 37+119, 37+025, 36+880, 36+689, 36+499, 33+845, 36+291, 35+790, 35+338, 38+932, 38+933; 
 • montaż połączeń barier linowych i stalowych przy obiekcie: km 38+932; 
 • montaż kapturków na barierze skrajnej: km 34+600 – 40+000; 
 • wykonanie gruntu stabilizowanego cementem Rm 1,5 – 2,5 (II warstwa): km 39+300 – 39+380, 39+150 – 38+960, 38+500 – 38+930; 
 • przygotowanie podłoża pod ściek trójkątny: km 39+300 – 39+380, 40+120 – 40+240; 
 • korytowanie pobocza: km 39+300 – 39+380; 
 • betonowanie słupków pod oznakowanie pionowe: km 34+016 – 40+400; 
 • montaż znaków drogowych: km 34+016 – 40+400; 
 • montaż tablic pryzmatycznych oraz paneli fotowoltaicznych: km 32+373, 42+080; 
 • montaż słupków pod tablice oraz tablic pamiątkowych: km 34+016, 40+260; 
 • oczyszczenie nawierzchni: km 38+600 – 39+500; 
 • prace wykończeniowe przy krawędzi / uzupełnienie pobocza: km 34+500 – 37+500, 40+120 – 39+800; 
 • prace wykończeniowe przy krawędzi / uzupełnienie pasa rozdziału: km 34+185 – 34+525; 
 • prace porządkowe: km 34+016 – 36+000, 39+400 – 40+450; 
 • uzupełnienie pobocza destruktem asfaltowym: km 38+500 – 38+930, 38+975 – 39+300; 
 • humusowanie pasa rozdziału: km 40+120 – 40+450; 
 • trasowanie oznakowania poziomego: km 34+016 – 40+450; 

Zjazd do stacji paliw BP: 

 • wykonanie koryta pod ułożenie kostki kamiennej; 
 • wykonanie nawierzchni z kostki kamiennej 

Węzeł Kobylanka: 

 • betonowanie słupków pod oznakowanie pionowe; 
 • montaż oznakowania pionowego; 
 • frezowanie nawierzchni: łącznica nr 1, 2, 3, DW 120; 
 • prace porządkowe i przygotowawcze pod roboty bitumiczne; 
 • oczyszczenie nawierzchni i skropienie: łącznica nr 1, 2, 3, DW 120; 
 • ułożenie warstwy ścieralnej z SMA 11 PMB 45/80-55: łącznica nr 1, 2, 3, DW 120; 
 • prace wykończeniowe przy krawędzi / uzupełnienie pobocza; 
 • prace porządkowe; 

Łącznica nr 4 węzeł Kobylanka: 

 • demontaż pionowego oznakowania tymczasowego oraz montaż docelowego; 
 • montaż balustrad U-11a; 
 • montaż poduszki zderzeniowej U-15a; 

Węzeł Stargard-Zachód: 

 • oczyszczenie i skropienie nawierzchni: łącznica nr 5, 7; 
 • ułożenie warstwy ścieralnej z SMA 11 PMB 45/80-55: łącznica nr 5, 7; 
 • frezowanie nawierzchni: łącznica nr 7; 
 • prace wykończeniowe przy krawędzi / uzupełnienie pobocza: łącznica nr 5; 
 • prace porządkowe; 

ZAMAWIAJĄCY

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Oddział w Szczecinie

www.gddkia.gov.pl

INŻYNIER KONTRAKTU

AECOM Polska Sp. z o.o.

www.aecom.com/pl/

WYKONAWCA

STRABAG INFRASTRUKTURA POŁUDNIE Sp. z o.o.

www.strabag.pl