/DATA PODPISANIA UMOWY O DOFINANSOWANIE
06/08/2020 r.

/CAŁKOWITY KOSZT REALIZACJI PROJEKTU
89 053 810,57 PLN​

/WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA Z UNII EUROPEJSKIEJ
46 448 010,93 PLN

 

Branża drogowa 2020-11

Postęp robót - listopad 2020

Trasa Główna: 

 • prace wykończeniowe przy krawędzi / uzupełnienie pasa rozdziału: km 34+615 – 40+400, 34+840 – 37+000; 
 • humusowanie skarpy: km 36+550 – 36+800, 38+500; 
 • przygotowanie nawierzchni do wykonania oznakowania poziomego: km 37+000 – 40+260; 
 • montaż sekcji naprężających liny na barierze BL-4: km 34+617 – 37+119, 37+230 – 40+260; 
 • montaż sekcji naprężających liny na barierze BLC-4: km 33+850 – 35+338, 35+790 – 36+291, 36+499 – 36+689, 36_880 – 37_025, 37+688 – 40+396; 
 • montaż kotew: km 40+209, 40+259, 40+396; 
 • montaż słupków prowadzących: km 31+400 – 34+000; 
 • umocnienie skarpy poprzez ułożenie maty kokosowej: km 36+550 – 36+800; 
 • montaż liny bariery BLC-4: km 33+860 – 34+600; 
 • wypełnienie łapaczy wpustów deszczowych: km 37+830 – 39+380; 
 • prace porządkowe: km 34+016 – 40+450; 
 • wykonanie oznakowania poziomego: km 34+185 – 40+450; 
 • uzupełnienie pobocza destruktem: km 38+500 – 39+380; 
 • usunięcie oznakowania poziomego: km 34+000 – 34+185; 
 • koszenie trawy: km 34+016 – 40+100 (jezdnia północna), 33+920 – 38+500 (pas dzielący); 
 • prace przygotowawcze, montaż słupów oraz paneli ekranów akustycznych: km 38+500; 
 • montaż barier ochronnych: km 40+260 – 40+400; 
 • demontaż istniejącego oznakowania pionowego: km 31+400 – 40+450; 
 • prace wykończeniowe wzdłuż ogrodzenia; km 34+016 – 34_840; 
 • demontaż oznakowania pionowego tymczasowej organizacji ruchu: km 31+400 – 41+000, 39+900, 40+030; 
 • demontaż konstrukcji wsporczych tymczasowego oznakowania pionowego: km 39+900, 40+030; 
 • wprowadzenie stałej organizacji ruchu: km 27+290 – 42+080; 

Zjazd do miejscowości Niedźwiedź (ok. km 31+370): 

 • montaż siatki ogrodzenia; 
 • wykonanie oznakowania poziomego na przystankach autobusowych; 

Zjazd do stacji paliw BP i Kobylanki: 

 • frezowanie nawierzchni; 
 • humusowanie pobocza; 
 • usunięcie oznakowania poziomego; 
 • uszczelnienie krawędzi; 
 • przygotowanie terenu pod ogrodzenie; 
 • montaż słupków ogrodzeniowych; 
 • montaż siatki ogrodzeniowej; 
 • montaż barier ochronnych; 
 • prace porządkowe; 
 • demontaż oznakowania pionowego tymczasowej organizacji ruchu; 
 • montaż osłon przeciwolśnieniowych; 

Węzeł Kobylanka: 

 • prace wykończeniowe przy krawędzi/ uzupełnienie pobocza; 
 • prace porządkowe; 
 • montaż oznakowania pionowego; 
 • usunięcie oznakowania poziomego; 
 • przygotowanie nawierzchni do wykonania oznakowania poziomego; 
 • trasowanie oznakowania poziomego; 
 • wykonanie oznakowania poziomego; 
 • wykonanie oznakowania poziomego – elementy odblaskowe (PEO); 
 • demontaż istniejącego oznakowania pionowego; 

Węzeł Stargard-Zachód: 

 • prace wykończeniowe przy krawędzi/ uzupełnienie pobocza; 
 • przygotowanie nawierzchni do wykonania oznakowania poziomego; 
 • trasowanie oznakowania poziomego; 
 • wykonanie oznakowania poziomego; 
 • uszczelnienie krawędzi: łącznica nr 7; 
 • demontaż istniejącego oznakowania pionowego; 

 

ZAMAWIAJĄCY

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Oddział w Szczecinie

www.gddkia.gov.pl

INŻYNIER KONTRAKTU

AECOM Polska Sp. z o.o.

www.aecom.com/pl/

WYKONAWCA

STRABAG INFRASTRUKTURA POŁUDNIE Sp. z o.o.

www.strabag.pl