/DATA PODPISANIA UMOWY O DOFINANSOWANIE
06/08/2020 r.

/CAŁKOWITY KOSZT REALIZACJI PROJEKTU
89 053 810,57 PLN​

/WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA Z UNII EUROPEJSKIEJ
46 448 010,93 PLN

 

Branża drogowa 2021-11

Usuniecie wad i usterek

Wykonawca usunął wszystkie wady i usterki wskazane w Świadectwach Przejęcia z dnia 28.08.2020 r. (Droga wspomagająca Niedźwiedź – Zdunowo) i z dnia 27.11.2020 r. (Obwodnica Kobylanki, Morzyczyna i Zieleniewa) oraz ukończył wszystkie prace zaległe. Wykonawca 12.07.2021 r.  wystąpił z wnioskiem o wydanie Świadectwa Wykonania. i 06.08.2021 r. takie świadectwo zostało mu wydane. Świadectwo Wykonania jest dokumentem stanowiącym akceptację wykonania Robót zgodnie ze wszystkimi wymogami Kontraktu. Uzgodniona wartość projektów i robót na dzień wydania Świadectwa Wykonania to 70,6 mln zł (brutto).

ZAMAWIAJĄCY

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Oddział w Szczecinie

www.gddkia.gov.pl

INŻYNIER KONTRAKTU

AECOM Polska Sp. z o.o.

www.aecom.com/pl/

WYKONAWCA

STRABAG INFRASTRUKTURA POŁUDNIE Sp. z o.o.

www.strabag.pl