Branża mostowa 2019-05

Prace w maju 2019

  • organizacja zaplecza;
  • rozbiórki podwalin stożków i obrukowania;
  • przygotowanie platformy pod dźwig do wbijania ścianek szczelnych.

ZAMAWIAJĄCY

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Oddział w Szczecinie

www.gddkia.gov.pl

INŻYNIER KONTRAKTU

AECOM Polska Sp. z o.o.

www.aecom.com/pl/

WYKONAWCA

STRABAG INFRASTRUKTURA POŁUDNIE Sp. z o.o.

www.strabag.pl