Branża mostowa 2019-06

Prace w czerwcu 2019

  • wykonanie wykopów pod ławy fundamentowe przyczółków A i B;
  • wykonanie chudego betonu pod ławy fundamentowe oraz ław fundamentowych przyczółków A i B;
  • zbrojenie i deskowanie korpusów przyczółków A i B;

ZAMAWIAJĄCY

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Oddział w Szczecinie

www.gddkia.gov.pl

INŻYNIER KONTRAKTU

AECOM Polska Sp. z o.o.

www.aecom.com/pl/

WYKONAWCA

STRABAG INFRASTRUKTURA POŁUDNIE Sp. z o.o.

www.strabag.pl