Branża mostowa 2019-07

Prace w lipcu 2019

  • zbrojenie i deskowanie korpusów podpór A i B; 
  • betonowanie korpusów podpór A i B; 
  • deskowanie i zbrojenie ścianek zaplecznych, ciosów podłożyskowych, belek nadłożyskowych; 
  • betonowanie ciosów podłożyskowych; belek nadłożyskowych;

ZAMAWIAJĄCY

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Oddział w Szczecinie

www.gddkia.gov.pl

INŻYNIER KONTRAKTU

AECOM Polska Sp. z o.o.

www.aecom.com/pl/

WYKONAWCA

STRABAG INFRASTRUKTURA POŁUDNIE Sp. z o.o.

www.strabag.pl