/DATA PODPISANIA UMOWY O DOFINANSOWANIE
06/08/2020 r.

/CAŁKOWITY KOSZT REALIZACJI PROJEKTU
89 053 810,57 PLN​

/WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA Z UNII EUROPEJSKIEJ
46 448 010,93 PLN

 

Branża mostowa 2019-07

Prace w lipcu 2019

  • zbrojenie i deskowanie korpusów podpór A i B; 
  • betonowanie korpusów podpór A i B; 
  • deskowanie i zbrojenie ścianek zaplecznych, ciosów podłożyskowych, belek nadłożyskowych; 
  • betonowanie ciosów podłożyskowych; belek nadłożyskowych;

ZAMAWIAJĄCY

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Oddział w Szczecinie

www.gddkia.gov.pl

INŻYNIER KONTRAKTU

AECOM Polska Sp. z o.o.

www.aecom.com/pl/

WYKONAWCA

STRABAG INFRASTRUKTURA POŁUDNIE Sp. z o.o.

www.strabag.pl