/DATA PODPISANIA UMOWY O DOFINANSOWANIE
06/08/2020 r.

/CAŁKOWITY KOSZT REALIZACJI PROJEKTU
89 053 810,57 PLN​

/WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA Z UNII EUROPEJSKIEJ
46 448 010,93 PLN

 

Branża mostowa 2019-09

Prace we wrześniu 2019

 • branża mostowa:
  • zasypki za przyczółkami A i B;
  • betonowanie dylatacji;
  • montaż desek gzymsowych;
  • zbrojenie, deskowanie, betonowanie kap chodnikowych;
  • demontaż ścianek szczelnych;
  • układanie krawężników;
  • montaż kolektora odwodnieniowego obiektu;
  • profilowanie stożków wraz z darniowaniem;
  • zbrojenie, deskowanie i betonowanie płyty przejściowej;
  • montaż schodów skarpowych – podpora A i B;
  • wykonanie warstwy ochronnej z asfaltu lanego MA 11;

ZAMAWIAJĄCY

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Oddział w Szczecinie

www.gddkia.gov.pl

INŻYNIER KONTRAKTU

AECOM Polska Sp. z o.o.

www.aecom.com/pl/

WYKONAWCA

STRABAG INFRASTRUKTURA POŁUDNIE Sp. z o.o.

www.strabag.pl