/DATA PODPISANIA UMOWY O DOFINANSOWANIE
06/08/2020 r.

/CAŁKOWITY KOSZT REALIZACJI PROJEKTU
89 053 810,57 PLN​

/WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA Z UNII EUROPEJSKIEJ
46 448 010,93 PLN

 

Branża mostowa 2019-10

Prace w październiku 2019

  •                branża mostowa:
  •                roboty przyobiektowe;
  •                montaż balustrad;
  •                umocnienia skarp i stożków poprzez darniowanie;
  •                montaż reperów;
  •                wykonanie drenażu podłużnego;
  •                roboty wykończeniowe

ZAMAWIAJĄCY

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Oddział w Szczecinie

www.gddkia.gov.pl

INŻYNIER KONTRAKTU

AECOM Polska Sp. z o.o.

www.aecom.com/pl/

WYKONAWCA

STRABAG INFRASTRUKTURA POŁUDNIE Sp. z o.o.

www.strabag.pl