/DATA PODPISANIA UMOWY O DOFINANSOWANIE
06/08/2020 r.

/CAŁKOWITY KOSZT REALIZACJI PROJEKTU
89 053 810,57 PLN​

/WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA Z UNII EUROPEJSKIEJ
46 448 010,93 PLN

 

Inne branże 2020-04

Prace w kwietniu 2020

 • branża sanitarna:
 • trasa główna:
  • Wykonanie łapaczy wpustów deszczowych km 34+016 - 34+180; 40+260 - 40+380
  • Wypełnienie łapaczy wpustów deszczowych 40+050 - 40+120; 40+260 - 40+380; 34+016 - 36+050
  • Ułożenie ścieków trójkątnych km 40+340 - 40+380; 40+250 - 40+340;
  • Czyszczenie separatorów OS1 wraz ze studniami wpadowymi km 34+780
  • Czyszczenie separatorów OS5 wraz ze studniami wpadowymi km 37+812
  • Czyszczenie separatorów OS6 wraz ze studniami wpadowymi km 37+847
  • Czyszczenie separatora OS7 wraz ze studniami wpadowymi km 39+018
  • Czyszczenie separatora OS9 wraz ze studniami wpadowymi km 39+414
  • Regulacja wpustów deszczowych 40+260 - 40+370; 37+140 – 37+230
  • Przebudowa wodociągu 38+320

 

 • Łącznica Motaniec:
  • Umocnienie dna i skarp rowu płytami ażurowymi
  • Wykonanie łapaczy wpustów deszczowych
  • Montaż wylotów przykanalika

 

 • branża teletechniczna:
  • ułożenie kabla oświetleniowego: 34+360 - 34+630
  • Montaż studni kablowych: 38+500 - 39+050;
  • Budowa kanału technologicznego 38+300 - 38+600;

ZAMAWIAJĄCY

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Oddział w Szczecinie

www.gddkia.gov.pl

INŻYNIER KONTRAKTU

AECOM Polska Sp. z o.o.

www.aecom.com/pl/

WYKONAWCA

STRABAG INFRASTRUKTURA POŁUDNIE Sp. z o.o.

www.strabag.pl