/DATA PODPISANIA UMOWY O DOFINANSOWANIE
06/08/2020 r.

/CAŁKOWITY KOSZT REALIZACJI PROJEKTU
89 053 810,57 PLN​

/WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA Z UNII EUROPEJSKIEJ
46 448 010,93 PLN

 

Inne branże 2020-05

Prace w maju 2020

 • branża sanitarna:
 • S10:
  • Umocnienie wlotów i wylotów urządzeń podczyszczających (OS1) km 34+760
  • Poprawa ułożenia ścieków trójkątnych km 37+000 - 37+430; 35+800 - 36+000
  • Umocnienie płytami ażurowymi wylotów przykanalików km 34+800 - 34+920
  • Czyszczenie przepustu km 39+040
  • Umocnienie płytami ażurowymi wylotu OS3 km 36+040
  • Umocnienie płytami ażurowymi wylotu OS4 km 36+060
  • Regulacja wpustów deszczowych km 37+140 - 37+230; km 34+016 - 34+180
  • Przebudowa sieci wodociągowej km 34+160
  • Wypełnienie łapaczy wpustów deszczowych km 40+350 - 40+400
  • Umocnienie dna i skarp rowów płytami ażurowymi: (wylot W4) km 39+809; km 39+340 - 39+400

 

 • branża teletechniczna:
  • Montaż studni kablowych: 38+900 – 40+000
  • Budowa kanału technologicznego km 38+300 – 38+400; 40+200 - 40+400; km 34+016 - 34+650;

ZAMAWIAJĄCY

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Oddział w Szczecinie

www.gddkia.gov.pl

INŻYNIER KONTRAKTU

AECOM Polska Sp. z o.o.

www.aecom.com/pl/

WYKONAWCA

STRABAG INFRASTRUKTURA POŁUDNIE Sp. z o.o.

www.strabag.pl