/DATA PODPISANIA UMOWY O DOFINANSOWANIE
06/08/2020 r.

/CAŁKOWITY KOSZT REALIZACJI PROJEKTU
89 053 810,57 PLN​

/WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA Z UNII EUROPEJSKIEJ
46 448 010,93 PLN

 

Inne branże 2020-06

Prace w czerwcu 2020

  • branża sanitarna:
    • umocnienie dna i skarp rowów płytami ażurowymi: km 36+080, 39+010, 39+420, 35+580 – 35+690, 36+040, 36+360, 37+160, 37+800 – 37+820, 37+840 – 37+860, 39+000 – 39+015, 39+050 – 39+060, 39+300 – 39+340, 39+400 – 39+445;
    • umocnienie powierzchni skarp: km 34+780;

 

  • branża teletechniczna:
    • budowa kanału technologicznego: km 34+650 – 34+750, 34+900 – 35+300;
    • wykonanie zasypki kanału technologicznego: km 34+016 – 34+200.

ZAMAWIAJĄCY

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Oddział w Szczecinie

www.gddkia.gov.pl

INŻYNIER KONTRAKTU

AECOM Polska Sp. z o.o.

www.aecom.com/pl/

WYKONAWCA

STRABAG INFRASTRUKTURA POŁUDNIE Sp. z o.o.

www.strabag.pl