/DATA PODPISANIA UMOWY O DOFINANSOWANIE
06/08/2020 r.

/CAŁKOWITY KOSZT REALIZACJI PROJEKTU
89 053 810,57 PLN​

/WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA Z UNII EUROPEJSKIEJ
46 448 010,93 PLN

 

Inne branże 2020-07

Postęp robót - lipiec 2020

Trasa Główna:

  • budowa kanału technologicznego: km 35+300 – 35+900, 36+060 – 37+200;
  • montaż studni kablowych: km 34+016 – 35+000, 35+300 – 35+500, 36+200 – 36+350;
  • kanał technologiczny - ułożenie rur w wykopie: km 35+500 – 36+600, 36+700 – 36+800;
  • wykonanie zasypki kanału technologicznego: km 34+900 – 35+900, 36+100 – 37+200;
  • montaż kabla zasilającego: km 36+100 – 36+900;

ZAMAWIAJĄCY

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Oddział w Szczecinie

www.gddkia.gov.pl

INŻYNIER KONTRAKTU

AECOM Polska Sp. z o.o.

www.aecom.com/pl/

WYKONAWCA

STRABAG INFRASTRUKTURA POŁUDNIE Sp. z o.o.

www.strabag.pl