/DATA PODPISANIA UMOWY O DOFINANSOWANIE
06/08/2020 r.

/CAŁKOWITY KOSZT REALIZACJI PROJEKTU
89 053 810,57 PLN​

/WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA Z UNII EUROPEJSKIEJ
46 448 010,93 PLN

 

Inne branże 2020-08

Postęp robót - sierpień 2020

Trasa Główna:

  • wykonanie zasypki kanału technologicznego: km 36+800 – 37+200;
  • budowa kanału technologicznego: km 37+200 – 38+300;
  • ułożenie rur kablowych w wykopie: km 37+200 – 38+300;
  • wykonanie przewiertów pod jezdniami/ułożenie rur osłonowych: km 34+865;
  • montaż studni kablowych: km 37+200 – 37+600

ZAMAWIAJĄCY

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Oddział w Szczecinie

www.gddkia.gov.pl

INŻYNIER KONTRAKTU

AECOM Polska Sp. z o.o.

www.aecom.com/pl/

WYKONAWCA

STRABAG INFRASTRUKTURA POŁUDNIE Sp. z o.o.

www.strabag.pl