/DATA PODPISANIA UMOWY O DOFINANSOWANIE
06/08/2020 r.

/CAŁKOWITY KOSZT REALIZACJI PROJEKTU
89 053 810,57 PLN​

/WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA Z UNII EUROPEJSKIEJ
46 448 010,93 PLN

 

Inne branże 2020-09

Postęp robót - wrzesień 2020

Trasa Główna:

  • ułożenie rur kablowych w wykopie: km 38+000 – 38+200
  • montaż studni kablowych: km 34+016 – 34+220, 34+700 – 35+000, 36+850 – 37+000, 37+700 – 38+300;
  • wykonanie zasypki kanału technologicznego: km 34+700 – 35+000, 37+200 – 38+200;
  • regulacja wpustów oraz studni deszczowych: km 40+120 – 40+250;
  • ułożenie kabla zasilającego: km 36+950;
  • wykonanie kanału technologicznego: km 35+000 – 35+800;
  • montaż złącza kablowego: km 36+900;
  • ułożenie złącza kabla YAKY: km 36+700 – 36+900;
  • montaż muf kablowych: km 36+700 – 36+900

 

Łącznica Motaniec:

  • Montaż fundamentów pod słupy oświetleniowe.

ZAMAWIAJĄCY

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Oddział w Szczecinie

www.gddkia.gov.pl

INŻYNIER KONTRAKTU

AECOM Polska Sp. z o.o.

www.aecom.com/pl/

WYKONAWCA

STRABAG INFRASTRUKTURA POŁUDNIE Sp. z o.o.

www.strabag.pl