/DATA PODPISANIA UMOWY O DOFINANSOWANIE
06/08/2020 r.

/CAŁKOWITY KOSZT REALIZACJI PROJEKTU
89 053 810,57 PLN​

/WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA Z UNII EUROPEJSKIEJ
46 448 010,93 PLN

 

Inne branże 2020-10

Postęp robót - październik 2020

Trasa Główna: 

 • montaż muf, kabli zasilających obiekty oraz złączy kablowych; 
 • wykonanie kanału technologicznego oraz podłączenia zasilania: km 34+760; 
 • montaż złącza kablowego: km 36+100; 
 • wykonanie przyłącza telekomunikacyjnego: 36+100; 
 • montaż pętli indukcyjnych: km 34+700 – 35+000, 39+000, 39+900; 
 • montaż fundamentów oświetlenia: km 34+175 – 34+400, 34+650 – 34+525; 
 • budowa kanału technologicznego: km 37+750 – 37+850; 
 • montaż okablowania tablic zmiennej treści: km 34+700; 
 • wykonanie przewiertu: km 36+100; 
 • montaż systemu CB radio: km 37+270; 
 • montaż fundamentów oświetlenia: km 34+400 – 34+630, 34+016 – 34+175, 39+970 – 40+400; 
 • montaż kamery; prace instalacyjne przy węzłach: km 39+000; 
 • prace przygotowawcze do montażu kabla światłowodowego: km 34+500 – 35+500, 38+100 – 38+500; 
 • montaż systemu stacji meteorologicznej: km 369+100; 
 • montaż studni kablowych: km 37+000 – 37+700; 
 • przestawienie słupów oświetleniowych: km 34+480 – 34+565; 
 • demontaż słupów oświetleniowych: km 34+655 – 34+980 

Węzeł Kobylanka: 

 • dostarczenie materiałów pod wykonanie fundamentów oświetlenia; 

Łącznica nr 4 węzeł Kobylanka: 

 • wykonanie obsypki fundamentów oświetleniowych; 

Węzeł Stargard-Zachód: 

 • dostarczenie materiałów pod wykonanie fundamentów oświetlenia; 

ZAMAWIAJĄCY

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Oddział w Szczecinie

www.gddkia.gov.pl

INŻYNIER KONTRAKTU

AECOM Polska Sp. z o.o.

www.aecom.com/pl/

WYKONAWCA

STRABAG INFRASTRUKTURA POŁUDNIE Sp. z o.o.

www.strabag.pl