/DATA PODPISANIA UMOWY O DOFINANSOWANIE
06/08/2020 r.

/CAŁKOWITY KOSZT REALIZACJI PROJEKTU
89 053 810,57 PLN​

/WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA Z UNII EUROPEJSKIEJ
46 448 010,93 PLN

 

Inne branże 2020-11

Postęp robót - listopad 2020

Trasa Główna: 

 • wyprawianie studni kablowych: km 37+000 – 37+500; 
 • montaż studni kablowych: km 39+600; 
 • montaż fundamentów oświetlenia: km 34+030 – 34+630, 39+960 – 40+400; 
 • montaż słupów oświetleniowych: 34+300 – 34+630; 
 • regulacja studni: km 34+700 – 40+250; 
 • montaż muf kablowych: km 34+000; 

Zjazd do stacji paliw BP i Kobylanki: 

 • ułożenie kabla oświetleniowego; 
 • montaż fundamentów oraz słupów oświetleniowych; 
 • montaż opraw oświetleniowych; 

Węzeł Kobylanka – łącznica nr 4: 

 • montaż fundamentów pod słupy oświetleniowe; 
 • montaż słupów oświetleniowych; 
 • montaż muf kablowych; 

ZAMAWIAJĄCY

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Oddział w Szczecinie

www.gddkia.gov.pl

INŻYNIER KONTRAKTU

AECOM Polska Sp. z o.o.

www.aecom.com/pl/

WYKONAWCA

STRABAG INFRASTRUKTURA POŁUDNIE Sp. z o.o.

www.strabag.pl