/DATA PODPISANIA UMOWY O DOFINANSOWANIE
06/08/2020 r.

/CAŁKOWITY KOSZT REALIZACJI PROJEKTU
89 053 810,57 PLN​

/WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA Z UNII EUROPEJSKIEJ
46 448 010,93 PLN

 

Zakres robót

Należy zaprojektować i wykonać w szczególności następujące prace (poniższa lista stanowi jedynie wybór robót wymaganych przez Zamawiającego):

 • Jezdnię północną odcinka drogi ekspresowej o nawierzchni podatnej
 • Budowę drogi wspomagającej drogę krajową nr 10 na odcinku Niedźwiedź – Zdunowo wraz z wykonaniem m.in. zjazdu z drogi i włączeniem go w drogę gruntową prowadzącą do ul. Sokołowskiego
 • Budowę łącznicy na węźle „Motaniec” w relacji Szczecin – Kobylanka
 • Rozbiórkę istniejących barier linowych
 • Budowę obiektu inżynierskiego WD-4L
 • Budowę przepustów
 • Budowę kanalizacji deszczowej
 • Budowę systemu odwodnienia drogi
 • Budowę i przebudowę oświetlenia na węzłach „Motaniec” i „Stargard Zachód”
 • Budowę kanalizacji teletechnicznej
 • Przebudowę odcinków istniejących dróg i zjazdów
 • Trwałe zamknięcie obecnego zjazdu do m. Kobylanka i stacji paliw oraz rozbiórka pasa wyłączenia i uzupełnienie ogrodzenia
 • Likwidacja skrzyżowania do m Niedźwiedź w ciągu drogi krajowej nr 10 z zachowaniem przejazdu pod drogą krajową i uzupełnienie ogrodzenia
 • System Zarządzania Ruchem dla objętego realizacją odcinka drogi krajowej nr 10 w zakresie zarówno projektowanej nowej jezdni północnej, jak również istniejącej jezdni południowej

 

Parametry techniczne północnej jezdni obwodnicy:

Przekrój jezdni: 1x2
Klasa techniczna: S
Prędkość Projektowa Vp: 100 km/h
Ilość pasów ruchu: 2 x 3,5 m
Kategoria ruchu: KR6
Pas dzielący z opaskami: 4,0 m
Szerokość opaski: 0,5 m
Pas awaryjny: 2,5 m
Szerokość pobocza gruntowego: 0,75 m (lub większa)

 

Parametry techniczne drogi wspomagającej Niedźwiedź – Zdunowo:

Kategoria ruchu: KR3 (minimalnie)
Klasa techniczna: L
Prędkość Projektowa: 50 km/h
Szerokość jezdni: 5,50 m (2 x 2,75 m)
Szerokość poboczy: 2 x 0,75 m

ZAMAWIAJĄCY

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Oddział w Szczecinie

www.gddkia.gov.pl

INŻYNIER KONTRAKTU

AECOM Polska Sp. z o.o.

www.aecom.com/pl/

WYKONAWCA

STRABAG INFRASTRUKTURA POŁUDNIE Sp. z o.o.

www.strabag.pl